Niektóre prawa i obowiązki właścicieli nieruchomości niebędących członkami spółdzielni

Jakie obowiązki mają właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni?

Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni mieszkaniowej partycypują w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych oraz w innych kosztach zarządu proporcjonalnie do ich udziału w nieruchomości.

Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu.

Jakie prawa przysługują właścicielom lokali niebędącym członkami spółdzielni?

Do właścicieli niebędących członkami spółdzielni stosuje się także art. 5 ust. 1 ustawy, zatem uczestniczą oni w pożytkach i innych przychodach z nieruchomości wspólnej proporcjonalnie do ich udziałów w tej nieruchomości (R. Dziczek, Spółdzielnie Mieszkaniowe Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003 r., s. 119). Ewentualne pozbawienie uchwałą spółdzielni prawa do odpowiedniej części wskazanego dochodu jest więc bezprawne.

Właścicielom przysługuje także prawo żądania przedstawienia im na piśmie kalkulacji wysokości opłat. Powinna ona odpowiadać ustawie i statutowi, a w szczególności wskazywać rzeczywiste lub przewidziane koszty związane m.in. z: eksploatacją i utrzymaniem lokalów i nieruchomości wspólnej, kryteria podziału kosztów obciążających nieruchomość wspólną (oparte na istniejących umowach z usługodawcą, decyzjach organów samorządowych), utrzymaniem mienia spółdzielni, utrzymaniem zarządców, pracowników, biura spółdzielni (R. Dziczek, Spółdzielnie…, s. 119-120). Obowiązek ten wynika wprost z art. 4 ust. 6(2) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Nie przedstawienie przez prezesa spółdzielni zestawiania kosztów jest zatem naruszeniem prawa.

Ze względu na brak więzi między spółdzielnią, a właścicielami niebędącymi jej członkami, ci ostatni mogą korzystać z działalności społecznej, oświatowej oraz kulturalnej spółdzielni jedynie na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych ze spółdzielnią.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. 2003 r., Nr 188, poz. 1848, ze zm.);
  • Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o  spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. 2003 r., Nr 119, poz. 1116, ze zm.)

Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika