Nowe zasady korzystania z porad lekarskich

Od 16 marca zmieniły się zasady korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej. Kiedy skorzystasz z wizyty stacjonarnej, a kiedy z teleporady?

Lekarz pierwszego kontaktu nie może, poza kilkoma sytuacjami, narzucić Ci wizyty w formie teleporady. To Ty wybierasz, jaką formę wizyty preferujesz.

Porady prawne

Kiedy bezpośrednia wizyta?

Twój lekarz nie może odmówić Ci bezpośredniej wizyty, gdy:

 1. nie wyrażasz zgody na teleporadę – Ty lub Twój opiekun ustawowy;
 2. cierpisz na przewlekłą chorobę i nastąpiło pogorszenie lub zmieniły się objawy;
 3. istnieje podejrzenie choroby nowotworowej;
 4. Twoje dziecko nie ma jeszcze 6 lat;
 5. masz pierwszą wizytę u lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki lekarskiej, których wskazałeś w deklaracji wyboru.

Lekarz odmawia przyjęcia Cię bezpośrednio w placówce? Zadzwoń na numer Telefonicznej Informacji Pacjenta 800 190 590 i zgłoś tę oraz inne nieprawidłowości.

Kiedy teleporada?

Skorzystasz z teleporady, gdy:

 1. istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2;
 2. potrzebujesz recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną;
 3. potrzebujesz zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację poprzedniego zlecenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną;
 4. potrzebujesz zaświadczenia o stanie zdrowia;
 5. Twoje dziecko, które nie ma 6 lat, korzysta z porady kontrolnej, którą lekarz ustalił podczas bezpośredniej wizyty i która nie polega na fizycznym badaniu.

Co uzyskasz przez teleporadę u swojego lekarza?

 • zalecenia,
 • e-zwolnienie,
 • e-receptę,
 • e-skierowanie,
 • zlecenie na test na koronawirusa,

 • sugestię bezpośredniej wizyty w przychodni lub kontaktu z pogotowiem ratunkowym (jeśli Twój stan zdrowia będzie tego wymagał).

Jakie obowiązki informacyjne ma placówka lecznicza?

Placówka lecznicza podstawowej opieki zdrowotnej ma obowiązek informować o warunkach udzielania teleporad. Musi to robić:

 • w miejscu leczenia;
 • na stronie internetowej;
 • telefonicznie na Twoją prośbę.

Informacja powinna zawierać następujące dane:

 • listę świadczeń, które są udzielane wyłącznie w formie bezpośredniej wizyty;
 • system, przez który lekarze udzielają teleporad;
 • sposób ustalenia terminu teleporady;
 • sposób nawiązania kontaktu przez placówkę POZ z pacjentem w celu udzielenia teleporady oraz sposób jej udzielenia;
 • sposób postępowania, gdy teleporada jest anulowana, bo pacjent nie jest dostępny w ustalonym terminie (placówka musi podjąć co najmniej 3 próby kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut);
 • możliwość skorzystania ze stacjonarnej wizyty, gdy jest ona niezbędna;
 • instrukcje o:
  • sposobie realizacji e-recepty;
  • sposobie realizacji e-skierowania;
  • sposobie realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne;
  • sposobie realizacji zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych;
  • możliwości założenia przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta.

Termin realizowania pacjent.gov.ply

Teleporada jest udzielana w jednym z dwóch terminów:

 • nie później niż w pierwszym dniu roboczym po dniu zgłoszenia się pacjenta do placówki – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, systemu łączności lub osobiście
 • w późniejszym terminie, jeśli ustalimy go w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

Jak przebiega teleporada?

 1. Przed udzieleniem teleporady potwierdzenie tożsamość pacjenta. Lekarz robi to na podstawie przekazanych przez pacjenta danych lub danych wskazanych w dokumentacji medycznej czy deklaracji wyboru, okazanych przy wideoporadzie (np. dowód osobisty) albo wskazanych w Internetowym Koncie Pacjenta.
 2. Przeprowadzenie wywiadu z pacjentem oraz analiza jego dokumentacji medycznej.
 3. Udzielenie świadczenia zdrowotnego, czyli ustalenie jednostki chorobowej, oraz zlecenie właściwego postępowania medycznego.
 4. Ocena, czy teleporada jest wystarczająca, by rozwiązać problem zdrowotny pacjenta.
 5. Poinformowanie pacjenta o konieczności stacjonarnej wizyty, jeżeli problem zdrowotny uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.

Gdzie do lekarza?

Jeśli Twoja przychodnia została zamknięta, skorzystaj z innej. Na stronach internetowych oddziałów wojewódzkichNFZ znajdziesz aktualne:

 • listy poradni POZ, które udzielają teleporad
 • wykazy otwartych poradni specjalistycznych, gabinetów ginekologicznych i stomatologicznych.

Poszukaj odpowiedniej dla siebie poradni, w której znajdziesz pomoc

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1395);
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 1749, 1873 i 2043).

Źródło: pacjent.gov.pl


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika