Od 16 września 2004 r. rzadsze podwyżki dla emerytów i rencistów

Od 16 września 2004 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Ma ona duże znaczenia dla wszystkich tych, którzy już pobierają emerytury i renty.

Kiedy waloryzacja?

Nie będzie już corocznej waloryzacji. Będzie ona przeprowadzana wtedy, gdy inflacja w okresie od roku ostatniej waloryzacji przekroczyłaby 5%, jednak co najmniej co 2 lata. Co istotne podwyżka będzie uwzględniać tylko inflację, zmiana przeciętnego wynagrodzenia nie będzie miała żadnego wpływu.

Od tej pory waloryzacja będzie przeprowadzana zawsze 1 marca. Nowelizacja wprowadza także możliwość przeprowadzenia dodatkowej waloryzacji, jednak pod warunkiem, że będzie ją przewidywać (dodatkowo) ustawa budżetowa. Wskaźnik takiej dodatkowej waloryzacji nie będzie mógł przekraczać wskaźnika waloryzacji zaplanowanej. Już projekt zakładał, iż taka dodatkowa waloryzacja miałaby być realną podwyżką emerytur i rent, gdyż miałaby wykraczać ponad inflację.

Jak ustalać kwotę bazową?

Nie zmienia się zasada, zgodnie z którą kwota bazowa zmieniać się będzie co roku (1 marca), nadal będzie obliczana na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego roku kalendarzowego.

Kwota bazowa wynosi 100% przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia społeczne, określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, w poprzednim roku kalendarzowym (a nie jak poprzednio w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji). Co istotne emerytury i renty przysługujące na podstawie ustawy, które zostały obliczone od kwoty bazowej stanowiącej mniej niż 100% przeciętnego wynagrodzenia, podlegają przeliczeniu. Przy czym przeliczenie emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy polega na ponownym obliczeniu świadczenia od kwoty bazowej określonej powyżej, natomiast przeliczenie renty rodzinnej polega na ponownym jej obliczeniu jako odpowiedniego procentu świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu, przeliczonego zgodnie z w/w zasadami.

Komu jaka emerytura?

W pierwszej kolejności zmiany obejmą emerytów i rencistów urodzonych przed dniem 1 stycznia 1930 r.. W ich przypadku podwyższa się kwotę bazową do:

  1. 96,5% przeciętnego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia wysokości świadczenia w dniu jego przyznania - od dnia 1 marca 2005 r.,
  2. 100% przeciętnego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia wysokości świadczenia w dniu jego przyznania - od dnia 1 marca 2006 r.

W przypadku emerytów i rencistów urodzonych po dniu 31 grudnia 1929 r. podwyższa się kwotę bazową do:

  1. 94,5% przeciętnego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia wysokości świadczenia w dniu jego przyznania - od dnia 1 marca 2007 r.,
  2. 96% przeciętnego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia wysokości świadczenia w dniu jego przyznania - od dnia 1 marca 2008 r.,
  3. 98% przeciętnego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia wysokości świadczenia w dniu jego przyznania - od dnia 1 marca 2009 r.,
  4. 100% przeciętnego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia wysokości świadczenia w dniu jego przyznania - od dnia 1 marca 2010 r.

Emerytury i renty przelicza się z urzędu, a jeżeli wypłata świadczenia jest wstrzymana - po jej wznowieniu.

Podstawa prawna:

  • Ustawa dnia 16 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2004 r., Nr 191, poz. 1954).

Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika