Podatek dochodowy od osób prawnych

Odliczenie podatku zapłaconego za granicą

 

Na czym polega zasada nieograniczonego obowiązku podatkowego?

Jeżeli podatnik podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) posiada siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, ma obowiązek zapłacić podatek od sumy wszystkich swoich dochodów, niezależnie od miejsca ich osiągnięcia. Jest to wyraz tzw. zasady nieograniczonego obowiązku podatkowego.

Metody unikania podwójnego opodatkowania

Jeśli jednak podatnik uzyskał dochody za granicą, mogą być one również opodatkowane za granicą, jeżeli działalność tam prowadzona przybiera formę tzw. zakładu (a więc stałej placówki biura, placu budowy itp.). Płacenie podatku po raz drugi w Polsce powodowałoby naruszenie zasady jednokrotności opodatkowania. Dlatego też umowy międzynarodowe przewidują w tej sytuacji dwie możliwości:

 1. zwolnienie od podatku w Polsce dochodów osiągniętych za granicą albo

 2. odliczenie od podatku wyliczonego od sumy wszystkich dochodów (również tych zagranicznych) podatku zapłaconego za granicą.

Co, jeśli umowa międzynarodowa przewiduje metodę odliczenia?

Zgodnie z ustwą CIT jeżeli podatnicy podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu osiągają również dochody (przychody) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dochody te podlegają w obcym państwie opodatkowaniu, a umowa międzynarodowa nie zwalnia tych dochodów od podatku w Polsce, w rozliczeniu za rok podatkowy dochody (przychody) te łączy się z dochodami (przychodami) osiąganymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W tym wypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi zapłaconemu w obcym państwie. Kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie.

W porównaniu z 2006 r. zaszła istotna zmiana, która polega na dodaniu słów: „w rozliczeniu za rok podatkowy”. Oznacza to, że wszelkiego rodzaju dochody (a nie tyko, jak dotychczas, tylko te uzyskane z działalności prowadzonej w formie „zakładu”) będą ujmowane dopiero w zeznaniu CIT-8. Należy jednak pamiętać o ograniczeniu odliczenia. 

Przykład:  

 • Spółka osiągnęła za granicą dochód (po przeliczeniu na złotówki) w kwocie 120.000 zł, od którego został zapłacony podatek w kwocie 34.000 zł. Dochód ten nie jest zwolniony od podatku w Polsce.

W Polsce spółka osiągnęła dochód w kwocie 200.000 zł. Podatek od sumy dochodów wynosi:

320.000 zł x 19 % = 60.800 zł.

Od powyższego podatku spółka może odliczyć podatek zapłacony za granicą, ale jedynie do kwoty, która proporcjonalnie przypada na dochód zagraniczny:

120.000 zł x 19 % = 22.800 zł

Łącznie podatek do zapłaty wyniesie: 38.000 zł.   

Podstawa prawna:

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 6.2.2014

  Co dalej z samochodami z kratką?

  Od tego roku wróciła możliwość odliczenia podatku od tzw. \"samochodów z kratką\". Obecnie, na podstawie art. 86 a ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ptu), można odliczyć sobie (...)

 • 1.6.2005

  Nowe zasady odliczania podatku VAT przy zakupie samochodu osobowego

  Nowelizacja ustawy od podatku towarów i usług zmienia definicję samochodu osobowego, od zakupu którego możliwe jest pełne odliczenie naliczonego podatku. Zmiany \"samochodowe\" wchodzą (...)

 • 21.10.2018

  Co nowego w „podatku miedziowym”?

  W rządowym projekcie nowelizacji ustawy zawarto rozwiązania dotyczące przedsiębiorców zajmujących się wydobyciem miedzi, srebra, gazu ziemnego lub ropy naftowej.

 • 4.2.2019

  Jak odliczyć składki na ubezpieczenia społeczne w zeznaniu PIT za 2018 r.?

  Podatnik, który w trakcie roku podatkowego 2018 opłacał składki na własne ubezpieczenie społeczne oraz na ubezpieczenie społeczne osób z nim współpracujących, ma prawo (...)

 • 16.8.2019

  Zwrot VAT podróżnym

  System zwrotu podatku podróżnym, zwany dalej systemem TAX FREE dotyczy sytuacji, w której z jednej strony – podróżni mają prawo do otrzymania zwrotu podatku (...)