Opodatkowanie przychodów z nieujawnionych źródeł

Czym są przychody ze źródeł nieujawnionych?

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkie odchody uzyskane przez podatników w roku podatkowym, które mieszczą się w katalogu źródeł przychodów zawartym w ustawie. Przychody z nieujawnionych źródeł zaliczane są do przychodów z tzw. innych źródeł – w konsekwencji podlegają one opodatkowaniu, jednakże z uwzględnieniem pewnych szczególnych zasad.

Dochodów (przychodów) uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z nieujawnionych źródeł przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł i pobiera się od nich podatek w formie ryczałtu w wysokości 75% dochodu.

W jaki sposób organ podatkowy określa wysokość przychodów z nieujawnionych źródeł?

Wysokość przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych ustala się na podstawie poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wydatków i wartości zgromadzonego w tym roku mienia, jeżeli wydatki te i wartości nie znajdują pokrycia w mieniu zgromadzonym przed poniesieniem tych wydatków lub zgromadzeniem mienia, pochodzącym z przychodów uprzednio opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania.

Czy prawo organu do ustalenia zobowiązania podatkowego od przychodów z nieujawnionych źródeł może się przedawnić ?

 

Tak. Prawo to przedawnia się z upływem 5 lat od końca roku, w którym dochód został osiągnięty.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 361 ze zm.)

Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika