Nowe zasady korzystania z sanatorium

Od 19 lipca można starać się o kolejny wyjazd do sanatorium dopiero po 12 miesiącach od zakończenia poprzedniego.

Zmienił się także termin, w którym trzeba dostarczyć skierowanie do placówki NFZ. Obecnie jest na to 30 dni od wystawienia skierowania przez lekarza. Po tym terminie traci ono ważność.

Zmiany te mają skrócić czas oczekiwania na sanatorium.


Jak starać się o wyjazd do sanatorium z NFZ?

Lekarz, u którego leczysz się w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, ocenia Twój stan zdrowia na podstawie wyników badań i wywiadu. To on decyduje, czy możesz wyjechać do sanatorium.

Jeśli uzna, że tak, wystawi skierowanie.

Skierowanie to przekazujesz do placówki NFZ, właściwej dla Twojego miejsca zamieszkania. Możesz to zrobić osobiście lub wysłać skierowanie pocztą.

Lekarz specjalista NFZ na podstawie zgromadzonej dokumentacji medycznej oceni, czy celowe jest leczenie uzdrowiskowe. Jeżeli uzna Twoje skierowanie za zasadne, otrzymasz pismo z informacją, z jakiego leczenia możesz skorzystać.

Dostaniesz je w ciągu 30 dni od momentu, w którym skierowanie wpłynie do placówki NFZ. Jeśli lekarz specjalista NFZ podejmie negatywną decyzję, również otrzymasz pismo w tej sprawie.

Jak sprawdzić termin wyjazdu?

Termin wyjazdu do sanatorium można sprawdzić:

  • w placówce NFZ,

  • przez telefoniczną informację pacjenta (nr tel. 800 190 590),

  • za pomocą przeglądarki internetowej: skierowania.nfz.gov.pl.

Jeżeli wpiszesz do przeglądarki numer skierowania oraz swoją datę urodzenia, to system pokaże, czy zakwalifikowałeś się na leczenie uzdrowiskowe. Jeśli tak,wyświetli się m.in. orientacyjny czas oczekiwania, liczba osób oczekujących w kolejce, termin i miejsce leczenia, nazwa uzdrowiska i jego adres. Informacje te pojawią się, gdy NFZ rozpatrzył Twoje skierowanie.

Jeśli z ważnych powodów nie możesz wyjechać do wyznaczonego sanatorium w określonym terminie, jak najszybciej zwróć zaaprobowane skierowanie do NFZ. Do skierowania dołącz pisemne uzasadnienie wraz z dokumentami, które je potwierdzają.

Dokumenty te musisz dostarczyć przed rozpoczęciem turnusu. Twoje wyjaśnienia zweryfikuje NFZ. Jeśli uzna je za wystarczające, wyznaczy nowy termin pobytu w sanatorium.


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika