Świadczenia

Nowe zasady korzystania z sanatorium

Od 19 lipca można starać się o kolejny wyjazd do sanatorium dopiero po 12 miesiącach od zakończenia poprzedniego.

Zmienił się także termin, w którym trzeba dostarczyć skierowanie do placówki NFZ. Obecnie jest na to 30 dni od wystawienia skierowania przez lekarza. Po tym terminie traci ono ważność.

Zmiany te mają skrócić czas oczekiwania na sanatorium.


Jak starać się o wyjazd do sanatorium z NFZ?

Lekarz, u którego leczysz się w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, ocenia Twój stan zdrowia na podstawie wyników badań i wywiadu. To on decyduje, czy możesz wyjechać do sanatorium.

Jeśli uzna, że tak, wystawi skierowanie.

Skierowanie to przekazujesz do placówki NFZ, właściwej dla Twojego miejsca zamieszkania. Możesz to zrobić osobiście lub wysłać skierowanie pocztą.

Lekarz specjalista NFZ na podstawie zgromadzonej dokumentacji medycznej oceni, czy celowe jest leczenie uzdrowiskowe. Jeżeli uzna Twoje skierowanie za zasadne, otrzymasz pismo z informacją, z jakiego leczenia możesz skorzystać.

Dostaniesz je w ciągu 30 dni od momentu, w którym skierowanie wpłynie do placówki NFZ. Jeśli lekarz specjalista NFZ podejmie negatywną decyzję, również otrzymasz pismo w tej sprawie.

Jak sprawdzić termin wyjazdu?

Termin wyjazdu do sanatorium można sprawdzić:

 • w placówce NFZ,

 • przez telefoniczną informację pacjenta (nr tel. 800 190 590),

 • za pomocą przeglądarki internetowej: skierowania.nfz.gov.pl.

Jeżeli wpiszesz do przeglądarki numer skierowania oraz swoją datę urodzenia, to system pokaże, czy zakwalifikowałeś się na leczenie uzdrowiskowe. Jeśli tak,wyświetli się m.in. orientacyjny czas oczekiwania, liczba osób oczekujących w kolejce, termin i miejsce leczenia, nazwa uzdrowiska i jego adres. Informacje te pojawią się, gdy NFZ rozpatrzył Twoje skierowanie.

Jeśli z ważnych powodów nie możesz wyjechać do wyznaczonego sanatorium w określonym terminie, jak najszybciej zwróć zaaprobowane skierowanie do NFZ. Do skierowania dołącz pisemne uzasadnienie wraz z dokumentami, które je potwierdzają.

Dokumenty te musisz dostarczyć przed rozpoczęciem turnusu. Twoje wyjaśnienia zweryfikuje NFZ. Jeśli uzna je za wystarczające, wyznaczy nowy termin pobytu w sanatorium.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Możliwość korzystania przez dzieci z leczenia uzdrowiskowego

  W trosce o zdrowie dzieci przypomnieć należy rodzicom i lekarzom ubezpieczenia zdrowotnego o możliwości uzdrowiskowego leczenia małych pacjentów. Podstawą skorzystania z tej formy leczenia (...)

 • Nowe stawki za transmisję danych w roamingu

  Od 1 stycznia 2020 r. ulegną zmianie maksymalne opłaty dodatkowe za transmisję danych w roamingu w krajach Unii Europejskiej oraz w Norwegii, Islandii i Lichtensteinie wynikające z Polityki Uczciwego (...)

 • Nowe zasady ustalania taryf dla gazu ziemnego

  Od początku kwietnia obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Energii dotyczące taryf dla gazu ziemnego, które dostosowuje dotychczasowe zasady kalkulacji taryf do potrzeb rynku oraz regulacji (...)

 • Urlop wychowawczy - zasady przyznawania

  Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wysokości od 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie i 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, (...)

 • Zasady wystawiania faktur do paragonów w 2020 roku

  Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Faktura do paragonu będzie wystawiana tylko w przypadku, gdy na tym paragonie będzie znajdować (...)

NA SKÓTY