Sprzedawcom internetowym nie pozostało wiele czasu na wprowadzenie zmian

Nowe, wchodzące w życie 25. grudnia 2014 r., przepisy wymuszają dostosowanie dotychczasowego sposobu prowadzenia sprzedaży on-line do nowych unijnych standardów. Zmian jest wiele a czasu niecały miesiąc. Poniżej wskażę na kilka takich, które najprawdopodobniej spowodują konieczność zmiany treści regulaminu sklepu.

Ustawa o prawach konsumenta wprowadza wiele nowych lub modyfikuje dotychczasowe obowiązki informacyjne. Wprawdzie nie muszą one zostać umieszczone w treści regulaminu sklepu jednakże w praktyce sprzedawcy dotychczas zawierali w tym dokumencie szereg informacji np. na temat sposobu i terminu zapłaty, kosztów dostawy, prawa do odstąpienia od umowy czy warunków reklamacji. W związku z nadchodzącymi zmianami zasadne staje się prześledzenie czy aktualna treść regulaminu w tym zakresie odpowiada nowym przepisom.

Zmiany dotyczą także kwestii prawa konsumenta do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Podstawową nowością jest wydłużenie terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu z 10 do 14 dni. Zmianą na korzyść sprzedawców jest natomiast możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, chyba że przedsiębiorca zaproponuje, że sam odbierze towar. Warto umieścić taką informację w regulaminie sklepu, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień. Zmianą in plus dla przedsiębiorcy jest także wyrażenie wprost w ustawie, iż to konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że sprzedawca sam zgodził się je ponieść. Warunkiem jest jednak przekazanie konsumentowi informacji o konieczności poniesienia tych kosztów. W przeciwnym razie odesłanie towaru przez konsumenta sfinansuje przedsiębiorca. Kolejną pozytywną zmianą jest wyrażenie w ustawie podstawy prawnej odpowiedzialności konsumenta za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Ta zmiana powinna zdecydowanie ukrócić spory z kupującym dotyczące zwrotu towarów, które noszą ślady intensywnego używania. Konsument jednak nie będzie ponosił takiej odpowiedzialności, jeżeli  przedsiębiorca nie poinformował go o prawie odstąpienia od umowy.

Trzecim blokiem istotnych zmian w regulacjach sprzedaży konsumenckiej na odległość jest kwestia odpowiedzialności sprzedawcy za wady sprzedanego towaru. Ustawa o prawa konsumenta uchyla ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, a co za tym idzie, także regulację niezgodności towaru konsumenckiego z umową. W nowym stanie prawnym odpowiedzialność sprzedawcy zostanie uregulowana w kodeksie cywilnym na zasadzie rękojmi za wady. Zmiany dotyczą nie tylko nazewnictwa, ale przede wszystkim zasad odpowiedzialności.

Jak widać zatem nowelizacja niesie ze sobą wiele zmian, również tych korzystnych dla sprzedawcy. Warto zatem sprawdzić regulamin i w porę dostosować go do nowych warunków prawnych. Sankcją za niedostosowanie regulaminu do nowych przepisów, poza pozwami od konsumentów, mogą być także kontrole UOKiK i kary, w wysokości nawet do 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary.


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika