Prawo administracyjne: Archiwum - Artykuły

Jak rzeczoznawcy majątkowi muszą doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe?

23.8.2018

Od 28 kwietnia 2018 r. obowiązują przepisy wykonawcze określające zasady stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych. Nowe rozporządzenie określa sposoby doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, sposoby dokumentowania (...)

Ceny leków i materiałów medycznych

20.3.2008

Zasadą jest, że w obrocie gospodarczym strony umowy same uzgadniają cenę, będącą integralnym składnikiem umowy. Jednakże obrót środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi podlega szczególnym regulacjom prawnym. Ceny środków farmaceutycznych i materiałów medycznych nie mogą być (...)

Płatności bezpośrednie dla producentów rolnych - w 2006 r.

9.10.2007

Zgodnie z ustawą o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych, osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, będącej posiadaczem gospodarstwa rolnego, przysługują płatności (dopłaty) na będące w jej posiadaniu grunty rolne utrzymywane (...)

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika