Pozostałe

Pozostałe

4 lata członkostwa Polski w UE – bilans korzyści i kosztów

Strona 1 z 3

9 lipca w Centrum Zielna odbyła się konferencja zorganizowana przez UKIE oraz PKPP Lewiatan poświęcona prezentacji przygotowanego przez UKIE raportu „4 lata członkostwa Polski w UE. Bilans kosztów i korzyści społeczno - gospodarczych".

Jak podkreślił minister Mikołaj Dowgielewicz, „raport, który pokazuje obraz po 4 latach członkostwa Polski w UE jest bardzo pozytywny". „(...)Ważne jest, aby Unia nie spoczęła na laurach". Zdaniem ministra, Polska biorąc pod uwagę bilans 4 lat członkostwa, powinna „cały czas przejawiać inicjatywę i aktywnie wpływać na to, w jaki sposób jesteśmy obecni w Unii". Jako przykład przypomniał ostatnio przyjętą przez Radę Europejską polsko- szwedzką inicjatywę Partnerstwa Wschodniego. Minister nawiązał do toczącej się w UE dyskusji w sprawie ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego. Podkreślił, że „ważne jest aby Unia Europejska nie popadła w bezczynność, europesymizm związany z Traktatem". Jednocześnie wymienił priorytety ważne dla przyszłości Unii takie jak przegląd budżetu, Wspólna Polityka Rolna, pakiet propozycji Komisji Europejskiej dotyczący bezpieczeństwa energetycznego oraz pakiet klimatyczny UE. W opinii ministra, istotną kwestią dla sprawnego funkcjonowania Unii jest zmierzenie się z wyzwaniem lepszej regulacji prawnej (better regulation). „Wyzwanie konkurencyjności i wyzwanie spójności będą przede wszystkim definiowały to w jaki sposób Unia Europejska będzie w stanie poradzić sobie z konkurencją globalną", podkreślił minister Dowgielewicz.

Henryk Orfinger, reprezentujący PKPP Lewiatan przypomniał, że w czasie 10 - letniej działalności tej organizacji „kwestia członkostwa Polski w Unii Europejskiej była zawsze jednym z priorytetów zarówno w okresie przedczłonkowskim jak i dzisiaj gdy budujemy naszą przyszłość jako kraju członkowskiego UE". W kontekście prezentowanego raportu Orfinger dodał, że potwierdziła się teza, iż członkostwo w UE jest doniosłym czynnikiem w rozwoju polskiej przedsiębiorczości. Jak podkreślił, „polscy przedsiębiorcy w sposób bardzo płynny i łatwy stali się członkami społeczności europejskiej i mimo istniejących słabości możemy uznać , że dostosowaliśmy się do funkcjonowania w warunkach Unii Europejskiej".

Niska skłonność do innowacyjności i postępu technologicznego to jego zdaniem problem polskich firm, któremu należy sprostać. Zmian i uporządkowania wymagają także wysokie koszty pozapłacowe pracy. Jako istotne kwestie do rozwiązania wymienił też dostosowanie firm do unijnych przepisów i regulacji prawnych oraz zwalczanie biurokracji na poziomie krajowym i unijnym.

Adam Żołnowski z firmy doradczej PricewaterhouseCoopers, uczestniczący w pierwszym panelu dyskusyjnym poświęconym gospodarczym efektom 4 lat członkostwa w UE, przedstawił wpływ członkostwa na polską gospodarkę. Wśród najważniejszych korzyści ekonomicznych wymienił m.in. wzrost inwestycji zagranicznych i wynikający z tego wzrost PKB, stabilność gospodarki, rozwój infrastruktury, transfer środków unijnych. „Po wejściu Polski do UE średni napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) był 2,5-krotnie wyższy niż przed akcesją", poinformował Żołnowski. Jego zdaniem, Polska wchodząc do UE, stała się bardziej atrakcyjna dla inwestorów m.in. poprzez zmniejszenie ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wśród korzyści wynikających z przystąpienia Polski do UE ekspert wymienił także spadek bezrobocia, zniesienie kontroli paszportowych, łatwiejszy dostęp do studiów zagranicznych. Zjawiska negatywne to odczuwalny wzrost cen wynikający z ich wyrównywania w Polsce i w UE ( ceny mieszkań, towarów rolno-spożywczych), masowy import używanych samochodów do Polski.
Jego zdaniem grupą społeczną, która do tej pory najbardziej skorzystała na akcesji są rolnicy. Od 1 maja 2004 roku do 30 kwietnia 2008 roku są oni największymi beneficjentami środków unijnych.
Według ekspertki PKPP Lewiatan dr Małgorzaty Starczewskiej - Krzysztoszek, straconą szansą po akcesji jest brak zmian w regulacjach prawnych, ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej.

Panel drugi poświęcony był tematowi „Migracje Polaków po 2004 roku - szansa czy zagrożenie?". Ekspert UKIE, dr Jakub Wiśniewski przedstawił raport na temat faktów
i mitów o polskiej emigracji. „Chciałem zmierzyć się z kilkoma najbardziej powszechnymi stereotypami i nie zawsze uzasadnionymi poglądami dotyczącymi powiązań rynku pracy i emigracji", mówi ekspert. Jego zdaniem „to nieprawda, że to emigracja jest odpowiedzialna za dysfunkcje występujące na polskim rynku pracy.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 3)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: