Jeden bilet kolejowy w podróży z przesiadkami...

Od 11 września 2017 r. funkcjonuje już Pakiet Podróżnika, który jest nową propozycją PKP Intercity, PolRegio, PKP SKM. Daje on możliwość zakupu biletów na kilka przejazdów, w jednej kasie, na wspólnym blankiecie i przy najlepszej cenie.

Koleją z Pakietem Podróżnika

 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pasażerów podróżujących po Polsce pociągami kilku przewoźników, spółki kolejowe oferują Pakiet Podróżnika. Podróżni w całej Polsce mogą już kupić bilety na przejazdy 3 przewoźników – PKP Intercity, PolRegio i PKP SKM w Trójmieście – na jednym blankiecie.

Pakiet Podróżnika umożliwia pasażerom zakupienie biletów na całą podróż w jednym okienku kasowym. To znaczna oszczędność czasu i duże ułatwienie dla podróżnych. Wprowadzone rozwiązanie uwzględnia wszystkie zniżki i oferty handlowe poszczególnych przewoźników.

Rozwiązanie to stanowi pierwszy krok w kierunku wprowadzenia wspólnego biletu – oferty umożliwiającej pasażerowi przejazd pociągami wszystkich spółek świadczących transportowe usługi pasażerskie w Polsce. Do udziału w inicjatywie zapraszani są wszyscy przewoźnicy kolejowi, a w dalszej perspektywie również przedstawiciele pozostałych gałęzi transportu.

Pakiet Podróżnika – udogodnienie w podróży z przesiadkami

W ramach Pakietu Podróżnika można zakupić maksymalnie 6 biletów ważnych na przejazd pociągami spółek: PKP Intercity, PolRegio, PKP SKM Trójmiasto. Pakiet Podróżnika jest dostępny w oznaczonych za pomocą piktogramów kasach biletowych wyżej wymienionych przewoźników od 11 września 2017 roku.

W Pakiecie Podróżnika dostępne są bilety na jednorazowy przejazd w wagonie z miejscami do siedzenia, z gwarancją albo bez gwarancji tego miejsca (z wyłączeniem miejsc menadżerskich). W ramach Pakietu uwzględniane są wszystkie zniżki i oferty handlowe przewoźników. Jeżeli chodzi o PKP Intercity, są to:

  1. SuperPromo, Promo, Wcześniej Taniej,
  2. Duża Rodzina,
  3. Bilet Taniomiastowy,
  4. Bilet Bliskomiastowy,
  5. Bilet Rodzinny,
  6. Bilet dla Seniora.

Pakiet Podróżnika to oszczędność czasu i ułatwienie dla pasażerów, dzięki któremu nie muszą oni oczekiwać w kilku kolejkach, a bilety na całą podróż mogą zakupić w jednym okienku kasowym. Pozwala to oszczędzać także papier przeznaczony na bilety, co szczególnie ucieszy miłośników ekologii.

Propozycja jest pierwszym krokiem w kierunku wypracowania Wspólnego Biletu. W niedalekiej przyszłości planowane jest dołączenie do Pakietu Podróżnika innych operatorów kolejowych działających w Polsce.

Porady prawne

Jak skorzystać z Pakietu Podróżnika?

Poniżej instrukcja, jak czytać oznaczenia na bilecie oraz przewodnik po oznaczeniach ulg (ze strony PKP IC):

 

Szykowany jest wspólny bilet w transporcie kolejowym

15 września 2017 r. w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja „Wspólny bilet w transporcie kolejowym” zorganizowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, współfinansowana ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

- "Wspólny Bilet to ważny element strategii rządu. Pakiet Podróżnika to jego pierwszy etap. Dzięki niemu unowocześniamy kolej" – powiedział podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Bittel podczas konferencji „Wspólny Bilet w transporcie kolejowym”.

Wspólny Bilet pozwoli skrócić czas obsługi podróżnego i poszerzy dotychczasową ofertę, poprzez możliwość wyboru najdogodniejszego pociągu bez ponoszenia dodatkowych kosztów i straty czasu na pozyskanie informacji, czy też zakup biletu.

Idea wspólnego biletu znalazła swoje odzwierciedlenie w dokumentach programowo-strategicznych, m.in. w Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku). Strategia zakłada integrację różnych gałęzi transportu, np. poprzez wprowadzenie biletu ważnego na wszystkie środki transportu u wszystkich przewoźników w skali regionów i kraju.

Dla realizacji tych założeń MIB podjęło działania w celu opracowania koncepcji wspólnego biletu. Prace analityczne, prowadzone w pierwszej połowie 2016 roku przez MIB, Grupę PKP, UTK, Instytut Kolejnictwa, Przewozy Regionalne oraz Agencję Rozwoju Przemysłu, zaowocowały analizą aspektów wdrożenia oraz rekomendacjami, z których zostały stworzone założenia projektu „Wspólny Bilet”.

Ze względu na bardzo złożony charakter tego przedsięwzięcia oraz wielu interesariuszy, minister infrastruktury i budownictwa zdecydował o powołaniu Komitetu Sterującego do spraw projektu „Wspólny Bilet”.

Zadaniem Komitetu, jako organu pomocniczego ministra, jest m.in. inicjowanie prac, określanie kierunków prowadzonych działań oraz podział i koordynacja zadań w zakresie przygotowania i wdrożenia projektu. Komitet podejmuje ponadto decyzje w zakresie wyboru sposobu jego realizacji.

Celem głównym projektu jest stymulowanie popytu na usługi transportu kolejowego poprzez podniesienie standardu obsługi podróżnych oraz zwiększenie sieci dystrybucji biletów i uproszczenie systemu taryfowo-biletowego, wprowadzenie biletu elektronicznego umożliwiającego automatyczne dokonywanie płatności, zachęcenie pasażerów do korzystania z  transportu zbiorowego i zwiększenie sprawności podróżowania środkami transportu należącymi do różnych przewoźników pasażerskich.

- "Zapraszamy samorządy do udziału w pracach nad Wspólnym Biletem" – powiedział wiceminister Andrzej Bittel podczas wystąpienia na konferencji.

 

 


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika