Dodatki dla asystentów rodziny

Ogłoszono Program asystent rodziny na rok 2022

Asystenci rodziny otrzymają dodatek do wynagrodzenia w wysokości do 3 000 zł brutto. To forma docenienia asystentów, którzy stanowią ważne ogniwo w systemie wsparcia rodzin. Na wypłatę dodatków Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczy do 10 mln złotych.

Dodatki do wynagrodzenia wypłacane będą w ramach resortowego "Programu asystent rodziny na rok 2022". Otrzymają je asystenci rodziny z całej Polski, wskazani przez samorządy. Każdy z asystentów otrzyma dodatek do wynagrodzenia w kwocie do 3 000 złotych brutto w formie jednorazowej lub podzielonej na kilka części, proporcjonalnie do wymiaru etatu. Budżet programu to 10 mln złotych.

Przyznanie dodatku to forma docenienia zaangażowania i wysiłku asystentów rodziny w wykonywaniu swoich zadań na rzecz rodzin z dziećmi.

Porady prawne

Czym zajmuje się asystent rodziny?

Według danych na koniec 2021 r. na terenie Polski zatrudnionych było ogółem 3 786 asystentów rodziny, z tego ponad  87% asystentów było zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Asystent rodziny stanowi znaczący element systemu wspierania rodziny w środowisku,  który jest  odpowiedzialny za zapewnienie wszechstronnej pomocy rodzinom mającym problemy z wypełnianiem funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Rolą asystenta rodziny jest pomoc rodzinie w poprawie jej sytuacji życiowej, nauka prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, a także pomoc rodzinom w  rozwiązywaniu problemów socjalnych, zdrowotnych, psychologicznych i wychowawczych. Asystent rodziny wspiera ponadto aktywność społeczną rodzin, motywuje członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, poszukiwania, podejmowania i utrzymania pracy zarobkowej, udziela również wsparcia dzieciom podejmując działania zaradcze i interwencyjne.

Zadania asystenta rodziny polegają m.in. na opracowaniu wspólnie z osobami zainteresowanymi katalogu możliwych do uzyskania form wsparcia oraz w niektórych przypadkach  występowania w ich imieniu, w celu skorzystania przez nie z należnej im pomocy.


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika