Emerytura

Emerytury coraz mniejsze?

Strona 1 z 2

Poniżej podajemy odpowiedź MPiPS na artykuł "Emerytury coraz mniejsze" opublikowany w Gazecie Wyborczej 19 kwietnia 2008 r.:

W artykule „Emerytury coraz mniejsze" z dnia 19-20 kwietnia 2008 r. opublikowanym w Gazecie Wyborczej w zaskakująco nierzetelny sposób został przedstawiony problem wysokości przyszłych świadczeń emerytalnych - twierdzi MPiPS.

W pierwszym akapicie artykułu stwierdza, że „Nowe emerytury będą nawet o 40% niższe od obecnych." Kilka akapitów dalej zaś „Według ekspertów emerytury z OFE wyniosą 30-50% naszej dotychczasowej pensji. Czemu tak mało?".

Tylko czy naprawdę jest to „tak mało"?

Według danych ZUS przeciętna emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w okresie I-IX 2007 r. stanowiła 46,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Przy czym była to emerytura obliczana w myśl dotychczasowych zasad, tj. wypłacona tylko z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Należy pamiętać, że w ramach nowego systemu emerytalnego emerytura z OFE jest jedynie częścią świadczenia przyszłego emeryta, na dodatek póki co stosunkowo nieznaczną, jeśli brać pod uwagę udział w ogólnej wysokości świadczenia. Zasadnicza część świadczenia emerytalnego będzie pochodziła z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tzw. I filar). Składki do OFE (wynoszące 7,3% podstawy wynagrodzenia) są wnoszone przecież dopiero od 1999 r. i stanowią około jednej trzeciej (37,4%) całej składki emerytalnej (wynoszącej 19,52% wynagrodzenia brutto).

Dla osoby, która w 2009 r. przejdzie na emeryturę, okres oszczędzania na rynku kapitałowym będzie wynosił najwyżej 10 lat w porównaniu do co najmniej 20-letniego okresu ubezpieczenia (minimalny okres ubezpieczenia dla kobiety uprawniający do emerytury według aktualnych przepisów emerytalnych i gwarantujący minimalną wysokość emerytury według nowych przepisów). Biorąc zaś pod fakt uwagę, że przeciętny staż pracy osoby przechodzącej na emeryturę wyniósł 34,2 lata, okres gromadzenia kapitału w OFE będzie stanowił prawdopodobnie jeszcze mniejszy udział w ogólnym okresie gromadzenia kapitału emerytalnego. Z szacunków Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wynika, że łączna emerytura kobiety ur.

w 1949 r. z 35- letnim stażem pracy będzie składać się z ok. 10% emerytury pochodzącej z OFE i 90% emerytury pochodzącej z FUS.

W artykule przedstawiono przykład Pani Jadwigi, która jest „dzisiejszą 60-latką" i zgromadziła przez całe swoje życie w OFE 100 tys. zł. Z kontekstu artykułu można wywnioskować, że Pani Jadwiga urodziła się 1949 r. Z uwagi na to, że składki do OFE są odprowadzane dopiero od 1999 r. założenie, że kobieta zgromadziła w tak krótkim czasie 100 tys. zł jest nierealistyczne, gdyż nawet ktoś zarabiający 250% przeciętnego wynagrodzenia od 1999 r. do końca 2008 r. nie zgromadzi więcej na koncie OFE niż ok. 70 tys. zł. Ponadto należy podkreślić, że przewidywana długość życia wykorzystywana w obliczeniach jest w rzeczywistości długością życia osoby w wieku 60 lat (dla obu płci unisex), a nie - jak podają Autorzy - „kobiety". Parametr trwania życia wspólnego dla obu płci stanowi element solidarnościowy systemu emerytalnego, w tym wypadku ewidentnie korzystny dla kobiet.

Wprowadzenie elementu solidarnościowego jest konieczne ze względu na wcześniejszy wiek przechodzenia kobiet na emeryturę, ich z reguły niższe zarobki oraz dłuższe niż w przypadku mężczyzn okresy nieskładkowe (spowodowane np. przebywaniem na urlopie wychowawczym). W konsekwencji kapitał zgromadzony przez kobiety jest z reguły niższy od kapitału gromadzonego przez mężczyzn.

W celu zmniejszenia dysproporcji w wartościach emerytur kobiet i mężczyzn Rząd planuje, by kobiety w wieku 60 lat, otrzymywały przez 5 lat okresową emeryturę kapitałową z OFE. Okresowa emerytura kapitałowa będzie równa ilorazowi zaewidencjonowanego kapitału na koncie OFE przez średnią dalszego trwania życia osób w wieku 60 lat (w 2006 r. było to 244,3 miesięcy). Okresowa emerytura kapitałowa będzie waloryzowana na zasadach i w trybie waloryzacji emerytur z FUS (na dzień dzisiejszy wskaźnik waloryzacji jest równy inflacji powiększonej o 20% realnego wzrostu wynagrodzeń). Po tym czasie, kobieta w wieku 65 lat będzie musiała wykupić dożywotnią emeryturę kapitałową, która będzie równa ilorazowi zaewidencjonowanego kapitału na koncie OFE (który cały czas wypracowywał zyski) pomniejszonego o kwotę wypłat okresowej emerytury, ale już przez średnią dalszego trwania życia osób w wieku 65 lat (w 2006 r.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 27.9.2017

  Umowa dożywocia - Na czym polega? Jak zawrzeć umowę dożywocia?

  Nasze społeczeństwo starzeje się w tempie podobnym do istniejącego w krajach wysoko rozwiniętych. Każdego roku mniej osób pracuje na emerytury coraz większej rzeszy osób nieaktywnych (...)

 • 23.2.2018

  Podwyższone emerytury i renty z rocznym wyrównaniem

  Od 1 marca br., w ramach waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych wzrośnie dodatkowo ponad 105 tys. emerytur przyznanych z urzędu. Co ważne, wszystkie osoby uprawnione do dodatkowej podwyżki dostaną (...)

 • 16.9.2004

  Emerytura dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r.

  Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948r. otrzymają emeryturę na zasadach określonych w ustawie emerytalnej obowiązującej od 1 stycznia 1999 r. Jedynym wymogiem jaki trzeba spełnić, aby nabyć prawo (...)

 • 2.10.2018

  Emerytura pomostowa - Kto może przejść na emeryturę pomostową?

  Jeżeli urodziłeś się po 31 grudnia 1948 r. i byłeś zatrudniony przy pracach o szczególnym charakterze bądź w szczególnych warunkach, możesz otrzymać emeryturę pomostową. Sprawdź, (...)

 • 20.12.2013

  Emerytury częściowe w 2014 roku

  Nowelizacja systemu emerytur jaka miała miejsce na początku 2013 roku wprowadziła nieznaną dotychczas instytucję emerytury częściowej. Zgodnie z nowymi założeniami prawo do emerytury warunkowane (...)