Postępowanie przed ZUS

Idziesz do ZUS, pamiętaj o PESEL-u i NIP-ie

Każda korespondencja dotycząca spraw związanych z emeryturami z nowego systemu powinna zawierać dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej. Pozwoli to na szybkie i prawidłowe zidentyfikowane osoby wskazanej w korespondencji, a tym samym skróci czas rozpatrywania wniosku.

Tak zwane identyfikatory numeryczne (PESEL, NIP, serię i numer dowodu osobistego lub paszportu) powinny podać osoby składające nie tylko wnioski emerytalne, a także wszystkie te, które chcą uzyskać wszelkie informacje na temat przyszłych emerytur.

- Tylko od początku marca wpłynęło do nas około 18 tysięcy różnego rodzaju korespondencji w sprawach związanych z emeryturami ze zreformowanego systemu - mówi Teresa Bartosik-Karpińska, Naczelnik Wydziału Ewidencji Emerytalno-Rentowej Oddziału ZUS w Szczecinie. - Są to wnioski o świadczenia, pytania dotyczące emerytur czy korespondencja komornicza.

Zgodnie ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych wnioskodawca powinien podawać we wniosku dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej: PESEL oraz NIP. Jeśli osoba ubezpieczona nie posiada numeru NIP, wówczas w dokumencie należy podać serię i numer dowodu osobistego lub paszportu.

W przypadku płatnika składek należy podać numery NIP i REGON, a jeśli nie nadano mu tych numerów lub jednego z nich, podajemy numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego lub paszportu. W przypadku braku identyfikatorów ZUS nie ma prawa udzielić informacji. 

Źródło: http://e-inspektorat.zus.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Decyzje administracyjne bez numeru PESEL

  Do oznaczania stron postępowania nie powinno się wykorzystywać numeru PESEL. Takie działanie jest niezgodne z prawem, np. z RODO.

 • Jak odwołać się od mandatu drogowego?

  Jeśli wystawiono ci mandat drogowy, a masz pewność, że wypisano ci go niesłusznie, pamiętaj, że jest tylko kilka przypadków, kiedy można go uchylić. Dowiedz się, kiedy i w jaki sposób (...)

 • Gmina udostępni dane z ewidencji ludności

  Nowe przepisy nadają organom gmin ustawowo określoną kompetencję do udostępniania danych z rejestru PESEL. Wniosek o dane będzie można złożyć w dowolnym organie gminy.

 • Co z wpisem w CEIDG bez numeru PESEL?

  Realnie działający przedsiębiorcy nie muszą obawiać się wykreślenia z CEIDG. W przypadku braku numeru PESEL, MPiT dokonało zmian, bez konieczności ich angażowania. Wykreślenie dotyczy natomiast (...)

 • PESEL w punktach sprzedaży węgla

  W związku z rozpoczętym okresem grzewczym, kupując węgiel, musisz podać swoje dane. Niebawem jednak za sprawą UODO zakres pozyskiwanych danych ma ulec ograniczeniu.

NA SKÓTY