Działalność gospodarcza

Ile wolnego dostanie mama po porodzie?

Pracownica może skorzystać z 20 tygodni urlopu macierzyńskiego. Wypoczynek będzie dłuższy gdy na świat przyjdzie więcej niż jedno dziecko. Partner kobiety dostanie natomiast tygodniowy urlop ojcowski.

Przykładowo po urodzeniu bliźniaków świeża mama będzie mogła pozostać na urlopie przez 31 tygodni. W przypadku trojaczków będą to 33 tygodnie. Warto zaznaczyć, że szef musi dać kobiecie wolne co najmniej 14 dni przed planowaną datą narodzin dziecka. Po porodzie mama może zostać w domu przez okres niewykorzystany przed porodem.

Przykład: Data porodu przewidziana jest na 1 czerwca. Kobieta poszła na urlop macierzyński już 10 maja. Wykorzystała więc 3 tygodnie wolnego do daty porodu. Po urodzeniu jednego dziecka może więc pozostać na urlopie macierzyńskim jeszcze przez 17 tygodni.

Kobiety, które chcą szybciej wrócić do pracy, a opiekę nad noworodkiem powierzyć ojcu dziecka, mogą po 14 tygodniach (licząc od daty porodu) zrezygnować z pozostałej części wolnego. W takiej sytuacji niewykorzystany urlop macierzyński może wziąć pracujący partner. Musi on złożyć w tej sprawie wniosek u swojego szefa.

Dokument musi być dołączony do wniosku mamy, która przedstawia go w swoim zakładzie pracy najpóźniej tydzień przed planowanym przerwaniem wolnego. Data rozpoczęcia urlopu przez ojca musi przypadać bezpośrednio po dacie przerwania wypoczynku przez mamę.

Przykład: Kobieta zdecydowała się na przerwanie urlopu we wtorek 12 sierpnia. Mężczyzna rozpoczyna wówczas wolne od środy 13 sierpnia.

Jeżeli pracownica nie zdecyduje się na przerwanie urlopu, to po jego zakończeniu będzie mogła nawet go przedłużyć.

W przypadku urodzenia jednego dziecka dodatkowe wolne wyniesie maksymalnie 2 tygodnie. Jeżeli na świat przyjdzie większa ilość noworodków, to mama dostanie 3 nadliczbowe tygodnie na opiekę. W tym czasie kobiety będą miały prawo do pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Od 2012 roku dodatkowe macierzyńskie będzie dłuższe i wyniesie 4 tygodnie przy jednym dziecku i 6 tygodni przy porodzie mnogim. Od roku 2014 odpowiednio 6 i 8 tygodni.

Gdy kobieta zechce skorzystać z dodatkowego macierzyńskiego będzie musiała złożyć pisemny wniosek u szefa. Trzeba to zrobić najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem tego urlopu.

Pracodawca nie może odmówić mamie dodatkowego wolnego, a jej wniosek nie może zostać odrzucony. Należy zwrócić uwagę na to, że dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany jedynie w wymiarze tygodniowym lub jego wielokrotności.

Przykład: Kobieta chce skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Nie może zażądać 3 lub 8 dni dodatkowej opieki nad dzieckiem. Musi to być 7, 14 lub 21 dni.

Możliwe jest również połączenie pracy zawodowej z korzystaniem z dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Jeżeli mama wybierze takie rozwiązanie, to musi o tym powiadomić szefa we wniosku o przedłużenie wolnego. Należy wówczas określić czas pracy (nie wyższy niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy) oraz czas, który poświęcimy dziecku.

Tato na ojcowskim

Od początku 2010 roku również ojcowie mogą wziąć wolne i opiekować się potomkiem. Przysługuje im tygodniowy urlop ojcowski. Czas wolnego zostanie przedłużony do 2 tygodni w roku 2012.

Jedynym warunkiem skorzystania z wolnego jest wiek dziecka – nie może on przekraczać 12 miesięcy. Poza tym mężczyzna weźmie wolne w każdym czasie, nawet w trakcie korzystania przez matkę dziecka z urlopu macierzyńskiego czy dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Podobnie jak mamie, tak i tacie pracodawca nie może odmówić wolnego. Pracownikowi przysługuje również za czas takiego urlopu zasiłek macierzyński.

Ojcowie mogą skorzystać też z dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Dostaną go wtedy, gdy matka wykorzysta całe swoje wolne i będzie chciała wrócić do pracy.

Będzie to możliwe także w sytuacji gdy matka zrezygnuje z urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu 14 tygodni, a z pozostałej części tego urlopu będzie korzystał ojciec.

Przejście ojca na dodatkowe macierzyńskie wiąże się ze złożeniem u szefa odpowiedniego wniosku. Należy w nim poinformować pracodawcę, że matka nie zamierza z niego korzystać, podając jednocześnie termin zakończenia urlopu macierzyńskiego przez kobietę.

PODSTAWA PRAWNA: Kodeks pracy (Dziennik Ustaw 1998, nr 21, poz. 94)

Dariusz Madejski, e-prawnik.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: