e-prawnik.pl Porady prawne

Pozostałe

Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 - bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe

4.12.2008

Komitet Standardów Rachunkowości 14 października 2008 r. podjął uchwałę nr 7/08, przyjmującą Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 - Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe.

Ów Krajowy Standard Rachunkowości wyjaśnia przepisy ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.) odnośnie rezerw, biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz zobowiązań warunkowych. KSR nr 6 określa więc jednolite zasady ujmowania w księgach rachunkowych rezerw, biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz zobowiązań warunkowych, a także ich wyceny oraz kryteriów prezentacji i ujawniania w sprawozdaniu finansowym.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ