Emerytura

Renta

Kwota dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty

Podajemy komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie kwoty dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty:

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. nr 42, poz. 371 z późn. zm. 1) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2009 r. kwota dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty wynosi 173,10 zł.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. nr 181, poz. 1515, z 2003 r. nr 72, poz. 658, z 2004 r. nr 281, poz. 2779, z 2005 r. nr 163, poz. 1362, z 2006 r. nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. nr 99, poz. 658, nr 166, poz. 1172 i nr 227, poz. 1505. 

Źródło: http://e-inspektorat.zus.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Tadeusz G.

19.3.2010 14:18:30

Re: Kwota dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty

Spodziewam sie , że wysokość dodatku kombatanckiego także będzie zwaloryzowana, podobnie jak emerytury i renty od 1.03.2010 ?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: