Pozostałe

Przestępstwo

Lepiej chronić ofiary przemocy

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powinien lepiej chronić ofiary przestępstw - uznali posłowie podczas sejmowej debaty nad sprawozdaniem z realizacji programu w roku 2006. Program wprowadzono we wrześniu 2006 r., będzie prowadzony do roku 2016 - tego wymaga ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.Wiceminister pracy i polityki społecznej Agnieszka Chłoń-Domińczak przypomniała, że program ma na celu skoordynowanie działań i interdyscyplinarne podejście do zwalczania przemocy w rodzinie. Kierowany jest zarówno do ofiar, świadków, jak i sprawców przemocy w rodzinie.

Czuwaniem nad prawidłowym wykonywaniem zadań przewidzianych w programie zajmuje się międzyresortowy Zespół Monitorujący, w skład którego wchodzą przedstawiciele resortów realizujących go (MPiPS, MSWiA, MEN i Ministerstwa Zdrowia - w randze sekretarza bądź podsekretarza stanu), a także Komendant Główny Policji oraz  przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji; zespołem kieruje przedstawiciel MPiPS.

Źródło: www.msz.gov.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 28.2.2018

  Jak może bronić się ofiara przemocy?

  Niestety, ale przemoc w rodzinie nie jest już tylko opisem z norm prawnych, ale także polską rzeczywistością. Ofiary czują się bezsilne, ale czy słusznie, czy prawo rzeczywiście ich nie wspiera? (...)

 • 19.6.2017

  Lepsza ochrona pracowników przed rakiem

  Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów wypracowała porozumienie, dzięki któremu ponad 4 mln pracowników będzie lepiej chronionych w pracy przed (...)

 • 6.4.2018

  Dane osobowe obywateli będą lepiej chronione

  Rządowy projekt ustawy o ochronie danych osobowych, przygotowany przez ministra cyfryzacji, ma sprawić, że dane osobowe Polaków będą lepiej chronione.

 • 9.8.2018

  Rolnicy będą bardziej chronieni przed przewagą kontraktową?

  Komitet Stały Rady Ministrów przyjął nowelizację ustawy o przewadze kontraktowej. Zmiany w przepisach to lepsza ochrona rolników i skuteczniejsze ściganie podmiotów (...)

 • 6.11.2018

  Duża pomoc dla ofiar przestępstw

  Do setek tysięcy Polaków pokrzywdzonych przestępstwem trafi pomoc na niespotykaną do tej pory skalę. Dzięki wielkiemu programowi Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister (...)