e-prawnik.pl Porady prawne

Działalność gospodarcza

Pozostałe

Pozostałe

Nie domkniemy tego budżetu bez rozwoju przedsiębiorczości!

24.6.2008

Według ekspertów Krajowej Izby Gospodarczej, Minister Finansów postawił przed Rządem RP bardzo ambitne plany obniżenia deficytu w 2009 r. do poziomu 18,2 mld zł, z przyjętych 28,6 mld zł w budżecie roku 2008 r. Jednak ta znacząca obniżka nie będzie możliwa bez przyjęcia przez Rząd i uchwalenia przez Sejm w 2008 r. wielu ustaw obniżających wydatki państwa, w szczególności ustawy o emeryturach pomostowych. Zdaniem Krajowej Izby Gospodarczej, w okresie bardzo dobrej koniunktury gospodarczej należy ograniczyć deficyt, aby w ciągu kilku lat doprowadzić do zrównoważenia budżetu. Niepokojące są zapowiedzi braku rzeczywistej reformy systemu emerytalno-rentowego KRUS, który  finansowany jest poprzez dotację z budżetu państwa wynoszącą ponad 15 mld zł., stanowiącą ponad 90 % przychodów. Jest to kwota zbliżona do planowanego deficytu na rok 2009!

Środowisko przedsiębiorców skupionych w Krajowej Izbie Gospodarczej ma nadzieję, że zapowiadana przez Ministerstwo Finansów nowelizacja ustawy o finansach publicznych zostanie skierowana do Sejmu jeszcze w tym miesiącu
    
Krajowa Izba Gospodarcza pozytywnie ocenia zakładany nominalny wzrost dochodów budżetu państwa o 9 % (bez transferów finansowych ze środków UE), przy znacznie niższym wzroście wydatków (o 4,9 %). Jest to szczególnie ważne z uwagi na wprowadzenie w 2009 r. dwustopniowej skali podatkowej (18% i 32 %) w podatku od dochodowym od osób fizycznych, której skutkiem może być obniżka dochodów państwa z tego tytułu o ok. 7 mld zł. „Tak optymistyczny wzrost dochodów budżetu i zakładany w 2009 r. 5 % wzrost gospodarczy oraz 2,9 %. średnioroczna inflacja nie będą możliwe bez dalszego rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Konieczne jest jak najszybsze usunięcie „bubli" z systemu prawa polskiego. Z niepokojem obserwujemy zahamowanie lub spowolnienie prac nad istotnymi dla przedsiębiorców zmianami m.in. w: ustawie o podatku VAT, ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym, czy ustawie o swobodzie działalności gospodarczej " - mówi Andrzej Arendarski Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Wiceprezes Eurochambres.

Źródło: www.kig.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ