Od 1 marca emerytury i renty w górę

1250,88zł – tyle wynosi od 1 marca br. najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. To wzrost o 50,88 zł. Ale to nie koniec dobrych wiadomości. Trwa właśnie nabór ofert do tegorocznej edycji programu „Senior+”, a już 4 marca rozpocznie się nabór w ramach nowego Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 edycja 2021.

Porady prawne

Wyższe emerytury i renty

Od 1 marca najniższa emerytura oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 1250,88 zł i wzrosła dokładnie o 50,88 zł. Wszystkie świadczenia emerytalno-rentowne wzrosły od marca o ustawowy wskaźnik waloryzacji rent i emerytur, który w 2021 roku wynosi 104,24 proc.

Ustawowy wskaźnik waloryzacji świadczeń to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

W 2021 roku wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2021 r. wynosi 104,24 proc.

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2021 r. wynosi 104,24 proc. Co to oznacza w praktyce?

Oznacza to, że do wszystkich świadczeń emerytalno-rentowych zostanie zastosowana waloryzacja procentowa w oparciu o rzeczywisty wskaźnik waloryzacji, zgodnie ze schematem zaproponowanym w  ustawie.

  • Od 1 marca 2021 r. najniższa emerytura (renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna) wynosi – 1250,88zł i wzrosła o 50,88 zł.
  • Najniższa renta dla osób częściowo niezdolnych do pracy wynosi 938,16 zł
  • Dla świadczeń na poziomie np. 2300 -  będzie to 97,52 zł podwyżki waloryzacyjnej, dla  świadczeń w wysokości 2500 zł – 106,00 zł, dla 3000 zł  - 127,20 zł.

– "Do wszystkich świadczeń emerytalno-rentowych została zastosowana waloryzacja procentowa w oparciu o rzeczywisty wskaźnik waloryzacji, zgodnie ze schematem zaproponowanym w ustawie" – wyjaśniła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Od 1 marca 2021 r. najniższa emerytura (renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna) wynosi – 1250,88zł. To wzrost o 50,88 zł.

Całkowity koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń z systemu powszechnego, rolniczego i mundurowego, szacowany jest na ok. 10,6 mld zł.

Ile to kosztuje?

Całkowity koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń z systemu powszechnego, rolniczego i mundurowego, szacowany jest na ok. 10,6 mld zł (przy wskaźniku waloryzacji 104,24 proc.; łącznie ze skutkiem finansowym waloryzacji rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów – tzw. trzynastej emerytury).

ZUS rozpoczął wypłatę zwaloryzowanych świadczeń 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął coroczną waloryzację emerytur i rent. Świadczenia wzrosną o ponad 4 proc. - poinformowała prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

W poniedziałek (1 marca) prezes ZUS uczestniczyła we wspólnym briefingu z minister rodziny i polityki społecznej Marleną Maląg oraz wiceministrem funduszy i polityki regionalnej Waldemarem Budą.

- „Rozpoczęliśmy wypłatę świadczeń zwaloryzowanych. Od dzisiaj zwaloryzowane świadczenia trafią do ponad 10 mln świadczeniobiorców, w tym do prawie 8 mln osób w ramach świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Koszt tej waloryzacji przekroczy 10 mld złotych” – powiedziała prof. Uścińska.

- „Waloryzacja procentowa polega na pomnożeniu świadczenia z lutego w kwocie brutto przez wskaźnik, który w tym roku wynosi 104,24 proc. Wysokość wskaźnika waloryzacji zależy od wzrostu cen towarów i usług oraz od wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w Polsce” – wyjaśniła prezes ZUS.

Jak dodała, waloryzacja ma bardzo konkretny wymiar. „Jeśli ktoś miał 1200 zł emerytury, to w ciągu roku zyska ponad 610 zł, a jeśli miał 1800 zł emerytury, to w rok zyska prawie 916 zł. Im wyższa emerytura, tym wyższa waloryzacja" - wskazała prof. Uścińska.

"Przeciętna emerytura w grudniu ubiegłego roku wyniosła 2505 zł, czyli o ponad 5 proc. więcej niż rok wcześniej. Oczywiście musimy pamiętać, że dłuższa praca daje wyższą emeryturę" – dodała szefowa ZUS.

Zgodnie ze wskaźnikiem waloryzacji ogłoszonym przez GUS od 1 marca świadczenia wzrosły o 4,24 proc. Najniższa emerytura i renta wzrosła o 50,88 zł i wyniosła 1250,88 zł. Z kolei renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od marca wyniesie 938,16 zł, renta rodzinna – 1250,88 zł, a świadczenie przedemerytalne – 1262,34 zł.

Minister Maląg zapewniła, że poprawa sytuacji materialnej Polaków jest jednym z priorytetów rządu premiera Mateusza Morawieckiego. „Wypłacona będzie również 13. oraz 14. emerytura. To przełoży się na podniesienie standardu życia seniorów” – powiedziała minister.

Aktywność na plus

Wzrost świadczeń pieniężnych to jednak nie koniec dobrych wiadomości.

26 lutego br. rozpoczął się konkursu ofert do programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025 edycja 2021. To dofinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego do tworzenia nowych oraz prowadzenia już istniejących placówek. Budżet programy w 2021 r. to 60 mln zł.

Moduł 1 programu obejmuje jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont obiektów albo ich części, będących własnością jednostki samorządu terytorialnego)  i/lub wyposażenie ośrodka wsparcia.

Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlega do 80 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania, który nie może być wyższy niż 400 tys. zł – w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 200 tys. zł – w przypadku Klubu „Senior+”.

Moduł 2 to zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia. Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlegają działania związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka. Kwota dofinansowania na działalność bieżącą ośrodków wynosić będzie miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca nie więcej niż 400 zł w Dziennym Domu „Senior +” oraz nie więcej niż 200 zł w Klubie „Senior+”, przy czym dotacja nie może stanowić więcej niż 50 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.

Termin składania ofert – od 26 lutego 2021 r. do dnia 24 marca 2021 r.

Z kolei już 4 marca br. ruszy nabór w otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 – Edycja 2021.

Organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty działające na rzecz osób starszych będą mogły ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów kwotą od 25 tys. do nawet 250 tysięcy zł. Wymagany wkład własny to co najmniej 10 proc. wartości dotacji. Za wkład własny uznaje się wkład pieniężny oraz wkład osobowy.

– Priorytetem jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Zależy nam na tym, żeby osoby starsze były jak najdłużej aktywne, miały przestrzeń do realizacji swoich zainteresowań, integracji społecznej – wylicza minister Marlena Maląg.

Oferty będzie można składać od 4 marca 2021 r. do 26 marca 2021 r.


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika