Ochrona konsumenta

Opłaty za gaz możliwe do weryfikacji

Ministerstwo Energii ułatwia korzystanie z gazu ziemnego przez najmniejszych odbiorców

22 października 2019 r. wchodzi w życie zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowym. Celem zmian jest zapewnienie odbiorcom w gospodarstwach domowych możliwości łatwiejszej kontroli opłat związanych z przydziałem do grupy taryfowej.


Co przewidują nowe przepisy?

– "Odbiorca zyska pewność, że zostanie zakwalifikowany do grupy taryfowej zgodnie ze swoim zużyciem gazu ziemnego, jakie zostanie pokazane na jego gazomierzu" – podkreślił minister energii Krzysztof Tchórzewski. – "Otrzymywaliśmy wiele skarg od obywateli, dla których problemem było ustalenie swojej grupy taryfowej. Czuli się oszukani, że przydział do grup odbywa się w jednostkach energii. Na bieżąco i skutecznie reagujemy w takich sytuacjach" – dodał.

Wprowadzane przepisy stanowią m.in. że kwalifikacja do grup taryfowych dla odbiorców (głównie w gospodarstwach domowych), którzy pobierają paliwo gazowe w ilości nie większej niż 110 kWh/h, dokonywana będzie na podstawie wielkości zużytego paliwa gazowego wyrażonej w jednostkach objętości [m3], a nie jak dotychczas w jednostkach energii. Umożliwi to dokładne obliczanie przez tych odbiorców zużycia gazu ziemnego i w efekcie pozwoli uniknąć problemów z przyrównywaniem ich zużycia do kwalifikacji grup taryfowych i niecelowymi ich zmianami (zwłaszcza pomiędzy grupami W2 i W3).

Nowe przepisy dodatkowo doprecyzowują kwestie ustalenia taryf dla paliw gazowych, jak również wskazują jednoznacznie, że koszty zakupu reduktora ciśnienia gazu oraz układu pomiarowego w istniejącym przyłączu ponosi operator sieci gazowej, nie zaś odbiorca.

 

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: