e-prawnik.pl Porady prawne

Zasiłki

Będzie świadczenie dla osób zesłanych lub deportowanych do ZSRR?

30.6.2020

Prezydent RP Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1939–1956.

Cel projektu

Celem projektu ustawy jest zniwelowanie dotychczasowych nierówności i umożliwienie zaspokojenia słusznych roszczeń obywateli polskich zesłanych lub deportowanych do ZSRR w latach 1939–1956, którzy do tej pory nie otrzymali rekompensaty za doznane cierpienia.

Co przewiduje projekt ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1939–1956?

Inicjatywa ustawodawcza przewiduje przyznanie świadczenia pieniężnego w wysokości proporcjonalnej do okresu pobytu na zesłaniu lub deportacji w ZSRR – 200 zł za każdy pełny miesiąc okresu podlegania represjom, jednak nie mniej niż 2400 zł. Świadczenie pieniężne będzie przyznawane na wniosek osoby zainteresowanej, złożony Szefowi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Projekt ustawy jest odpowiedzią na liczne postulaty otrzymywane przez Prezydenta RP ze środowiska Sybiraków. Uznanie zasług Sybiraków poprzez przyjęcie przez parlament proponowanych rozwiązań będzie olbrzymim wsparciem, nie tylko finansowym, ale również satysfakcją moralną oraz potwierdzeniem słuszności postaw życiowych i dobrze spełnionego obowiązku obywatelskiego wobec Ojczyzny.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ