e-prawnik.pl Porady prawne

Obywatelstwo

Dobra osobiste

Patriarcha Ekumeniczny Bartłomiej I w Parlamencie Europejskim

25.9.2008

Zwracając się do zgromadzonych w Parlamencie Europejskim posłów i przedstawicieli Rady oraz Komisji Patriarcha Ekumeniczny Bartłomiej I podkreślał wartości i znaczenie projektu europejskiego w promowaniu pokoju i tolerancji, konieczność akceptowania mniejszości i przyjęcia Turcji do UE. Podkreślał również starania kościoła prawosławnego w szerzeniu świadomości i poszanowania dla środowiska naturalnego.

Patriarcha Ekumeniczny Bartłomiej I był gościem Parlamentu Europejskiego w ramach obchodów Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego.

Witając gościa, przewodniczący PE Hans-Gert Pöttering podkreslił, że "Unia Europejska jest wspólnotą opartą na wartościach, z których najważniejszą jest godność człowieka. W tym znaczeniu wolność religijna jest podstawą dla poszanowania godności człowieka". Przewodniczący nawiązał w ten sposób do zasady rozdziału kościoła i państwa zapisanej w Traktacie z Lizbony.

Hans-Gert Pöttering zauważył, że ostatnie rozszerzenia UE spowodowały przyjęcie krajów prawosławnych, takich jak Bułgaria, Rumunia i Cypr. "Papież Jan Paweł II użył metafory o Europie ponownie oddychającej oboma płucami po upadku komunizmu w Europie Środkowej i Wschodniej. Moglibyśmy użyć tej samej metafory, aby opisać wzbogacenie rozszerzonej Unii Europejskiej poprzez różne perspektywy chrześcijaństwa wschodniego i zachodniego" - powiedział przewodniczący.

W pierwszych słowach swojego wystąpienia Patriarcha Ekumeniczny wskazał na dialog, jako "podstawę tego, co można nazwać człowieczeństwem". "Dialog jest niezbędny przede wszystkim dlatego, że jest trwale wpisany w naturę człowieka".

Patriarcha powiedział, że "nie wolno niedoceniać znaczenia projektu europejskiego, który odniósł sukces propagując wzajemną, pokojową i produktywną egzystencję narodów, które jeszcze siedemdziesiąt lat temu pogrążone były w krwawym konflikcie zagrażającym dziedzictwu Europy.

Należy poszukiwać głębszego zrozumienia wzajemnej zależności między istotami ludzkimi, które dzielą miedzy siebie wspólny wszechświat, "ekosferę, która zawiera nas wszystkich". Z tego zrozumienia wynikają starania Patriarchy w dziedzinie środowiska naturalnego, który na przestrzeni lat organizował liczne sympozja i projekty naukowe.

Ekologia nie powinna być postrzegana jedynie jako ważne zagadnienie praktyczne, ale także jako metafora odnosząca się do szerzej rozumianych kwestii społecznych. "Tylko jeśli prawa mniejszości będą przestrzegane, społeczeństwo jako całość będzie można uznać za sprawiedliwe i tolerancyjne" - powiedział Patriarcha. "Tylko jeśli ogarniemy pełnię wspólnej obecności w ekosferze ludzkiej egzystencji, będziemy w stanie stawić czoła 'odmienności' ludzi nas otaczających". Te słowa pozwoliły Patriarsze przejść do tematu Turcji i jej członkostwa w UE.

Przy aplauzie zgromadzonych Patriarcha Ekumeniczny uzasadniał, że "właśnie dlatego Europa powinna zaprosić Turcję do swojego projektu, a Turcja powinna pielęgnować dialog międzykulturowy i tolerancję, aby zostać przyjętą do tego projektu. Europa nie powinna postrzegać żadnej religii, która jest tolerancyjna wobec innych, jako obcej sobie". "Z perspektywy naszego kraju, Turcji, dostrzegamy zaproszenie dla nowego partnera gospodarczego i handlowego, ale wyczuwamy także wahanie wynikające z konieczności uznania, jako równego, kraju, który jest w przeważającym stopniu krajem muzułmańskim". Patriarcha zauważył, że mimo to Europę zamieszkują miliony Muzułmanów, tak jakby zamieszkiwało ją miliony Żydów, gdyby nie koszmar II Wojny Światowej.

***

W czerwcu, w ramach obchodów Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego gościem Parlamentu była Asma Jahangir, Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. Wolności Religii i Wyznania.

Cykl debat parlamentarnych stanowiących część obchodów Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego zainaugurowało w styczniu wystąpienie Wielkiego Mufti Syrii Ahmada Badera Hassouna. Parlament Europejski wystosował zaproszenia również na ręce Mahmuda Abbasa, prezydenta Autonomii Palestyńskiej, papieża Benedykta XVI, prezydenta Ghany, Johna Kufuora, sekretarza generalnego ONZ Ban-Ki Moona, Dalaj Lamy oraz naczelnego rabina Brytyjskiej Wspólnoty Narodów Jonathana Sachsa. 

Źródło: Serwis prasowy Parlamentu Europejskiego, redakcja polska

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ