Pomyliłeś się w PIT? Złóż korektę

Błędy na niekorzyść fiskusa musimy poprawić do 2 maja. Inaczej zapłacimy odsetki.

Zasadą jest, że korektę składamy na tym samym formularzu, na którym rozliczaliśmy się z fiskusem. Jeśli np. w PIT-37 zapomnieliśmy podać wszystkie dane osobowe lub zrobiliśmy błąd w NIP, to chcąc skorygować pomyłkę na pierwszej stronie tego formularza zamiast kwadratu złożenie zeznania należy zaznaczyć kwadrat złożenie korekty.

Nie wystarczy jednak, że wpiszemy prawidłowy numer NIP, podpiszemy zeznanie i wyślemy do urzędu. Musimy wypełnić cały PIT ponownie, a nie tylko rubryki, które poprawiamy. Dlatego do korekty trzeba dołączyć oświadczenie, w którym napiszemy urzędnikom, co i dlaczego zostało skorygowane.

Korygować nie musimy oczywiście deklaracji, której zapomnieliśmy podpisać. Według przepisów taki PIT nie stanowi zeznania podatkowego. Tak samo jest z deklaracją, w której nie podaliśmy żadnych danych osobowych. Wówczas po prostu musimy wypełnić PIT ponownie i zaznaczyć kwadrat złożenie zeznania.

Pomyłka na niekorzyść fiskusa

Jeśli z korekty wynika, że powstała należność wobec skarbówki lub została ona powiększona, to powinniśmy wpłacić podatek jak najszybciej. Nie będzie problemu, gdy zdążymy to zrobić do dnia, w którym mija termin złożenia deklaracji. W przypadku PIT-37 będzie to 2 maja.

W sytuacji, gdy korektę dostarczymy urzędnikom po tym terminie, trzeba będzie dodatkowo zapłacić odsetki od zaległości podatkowej. Wynoszą one 12,5 proc. w skali roku i są naliczane codziennie. Przelanie całej zaległości na konto fiskusa w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty sprawi jednak, że  będą one nieco niższe i wyniosą 9,38 proc.

Jeśli natomiast na podstawie błędnie wypełnionego PIT-u dostaliśmy zwrot podatku, to musimy całą nienależną nam kwotę zwrócić wraz z odsetkami.

Na korekcie możesz również zyskać

Będzie tak m.in. wtedy, gdy zapomniałeś przy wypełnianiu PIT o przysługującej ci uldze, np. za internet. Wówczas możesz złożyć zeznanie korygujące i odzyskasz nadpłatę związaną z tą ulgą. Dostaniesz ją w ciągu trzech miesięcy od złożenia korekty ? oczywiście bez odsetek, ponieważ urząd nie jest winny tego, że zapomnieliśmy o uldze.

Drobne pomyłki urzędnicy poprawią za nas

W trakcie kontroli może się zdarzyć, że urząd skarbowy sam znajdzie w naszym zeznaniu niewielkie błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Często zdarza się, że podatnicy nieprawidłowo zaokrąglają sumy wpisywane w PIT lub zamieniają kolejność cyfr, czyli popełniają tzw. czeski błąd.

Wówczas fiskus może we własnym zakresie skorygować te błędy. Dotyczy to tylko takich sytuacji, w których zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 1 tys. zł.

Jeśli tak jest, to urzędnicy przygotują korektę na kserokopii złożonego przez nas zeznania. Zostanie ono przesłane nam do akceptacji. Oczywiście nie musimy się zgadzać z ustaleniami fiskusa i w ciągu 14 dni od otrzymania korekty złożyć do niej sprzeciw. Gdy tego nie zrobimy, to korekta zostanie uznana za ważną.

Możesz poprawić PIT przez internet

Od tego roku możemy składać również korekty on-line - do PIT-ów złożonych tradycyjnie, jak i w formie elektronicznej.

Korekta składana przez internet bez e-podpisu może dotyczyć wyłącznie deklaracji za następujące okresy:
1. zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), w roku podatkowym 2008 (PIT-37),
2. następujące zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2009:
- PIT-36,
- PIT-36L,
- PIT-37,
- PIT-38,
- PIT-39;
3. następujące zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2010:
- PIT-36,
- PIT-36L,
- PIT-37,
- PIT-38,
- PIT-39;
4. zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok 2010 (PIT-28),
5. deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego 2010 (PIT-16A),
6. deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego 2010 (PIT-19A);

Musimy pamiętać, że korektę można składać dowolną ilość razy. Jedynym ograniczeniem jest tutaj okres przedawnienia. Wynosi on pięć lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Dariusz Madejski, e-prawnik.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 20.7.2017

  Aby dalej otrzymywać świadczenie 500+, złóż wniosek

  Korzystanie ze świadczenia wychowawczego w zbliżającym się okresie zasiłkowym wymaga złożenia nowego wniosku. Będzie to możliwe już od 1 sierpnia. Od tego dnia można ubiegać się także o świadczenia (...)

 • 4.12.2018

  Porządkowanie zarządzania mieniem państwowym

  Rządowy projekt wprowadza nowe rozwiązania oraz korektę niektórych przepisów związanych  z reformą systemu zarządzania mieniem państwowym, którą wprowadzono 1 stycznia (...)

 • 12.4.2012

  Korekta zeznania podatkowego

  Podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą co do zasady skorygować uprzednio złożoną deklarację. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym (...)

 • 27.1.2018

  Jak przekazać 1% podatku za 2017 r. na rzecz organizacji pożytku publicznego?

  Podatnik ma prawo wybrać organizację pożytku publicznego (OPP), której naczelnik urzędu skarbowego przekaże 1% podatku należnego wynikającego ze złożonego zeznania rocznego PIT.

 • 23.1.2018

  Jak złożyć PIT przez Internet?

  Wysłanie deklaracji podatkowej przez Internet jest najprostszym i najszybszym sposobem złożenia zeznania rocznego PIT za 2017 rok. Można to zrobić bez wychodzenia z domu lub z dowolnego, najwygodniejszego (...)