Poszerzenie grupy osób uprawnionych do bezpłatnych leków

Zmiany w Programie Leki 75+

Sejm przyjął już rządowe zmiany w Programie Leki 75+. Do tej pory skorzystało z niego ok. 3 mln osób. Po zmianie program będzie dostępny dla ok. 16 mln osób, w tym dzieci i młodzieży oraz seniorów.

- "Program, który wdrażamy, to program solidarności międzypokoleniowej. To właśnie wyraz troski o najmłodszych i seniorów. Nie byłoby to możliwe bez fundamentalnej zmiany budżetu państwa i zupełnie nowego podejścia do zdrowia" – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Nie ma mowy o reformie systemu opieki bez dodatkowych nakładów.

Porady prawne

- "7% gwarancja wzrostu nakładów na ochronę zdrowia pozwala wdrażać nowe programy m. in.  bezpłatnych leków dla seniorów 65+  oraz dla dzieci i młodzieży do 18 lat" – dodał minister zdrowia Adam Niedzielski.

- "Troszczymy się o najmłodsze pokolenie, które jest naszą przyszłością. Troszczymy się także o tych, którzy pracowali na naszą teraźniejszość. Ta troska polega na tym, aby starszy człowiek nie zastanawiał się, czy stać go, żeby wykupić receptę" – stwierdził premier.

Oprócz poszerzenia grupy wiekowej osób uprawnionych do bezpłatnych leków rozszerzymy listę leków z Programu 75+ - z ponad 2 tys. do 4 tys. pozycji.

Program 75+ od 2016 r. kosztował 4,5 mld zł. W 2022 r. wydaliśmy na ten cel blisko 800 mln. Na poszerzenie programu przeznaczymy dodatkowo 1,6 mld zł. Łącznie będzie to 2,4 mld zł.

Co przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych?

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, przygotowany przez ministra zdrowia, zakłada

Rząd chce, aby więcej osób mogło skorzystać z programu bezpłatnych refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Chodzi o osoby, które ukończyły 65. roku życia oraz dzieci i młodzież do 18. roku życia. Obecnie z bezpłatnych leków mogą korzystać seniorzy po ukończeniu 75 lat. Po zmianie, program obejmie ok. 16 mln osób. Więcej leków zostanie także wpisanych na listę produktów, które będą dostępne bezpłatnie. Przyjęte rozwiązania są realizacją zapowiedzi z maja 2023 r.

Z programu bezpłatnych leków refundowanych skorzystało ok. 4 mln seniorów. Od września 2016 r. do końca 2022 r., seniorzy zaoszczędzili w aptekach łącznie ponad 4,3 mld zł.

Najważniejsze rozwiązania

Z darmowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, które są wpisane na listę refundacyjną, będą mogły korzystać także osoby po ukończeniu 65. roku życia oraz dzieci i młodzież do 18. roku życia.

Katalog bezpłatnych produktów zostanie rozszerzony i ogłoszony w obwieszczeniu refundacyjnym, oddzielnie dla seniorów po ukończeniu 65. roku życia oraz dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Lista leków będzie sukcesywnie rozszerzana.

Dzięki nowemu rozwiązaniu, z programu bezpłatnych leków będzie mogło skorzystać ok. 11,5 mln kolejnych osób, z czego ok. 7 mln dzieci i młodzieży.

Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Porady prawne

Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika