e-prawnik.pl Porady prawne

Pozostałe

Pozostałe

Potrzebne zaświadczenie A1 dla pracowników delegowanych...

3.4.2017

Co potwierdza zaświadczenie A1?  

Zaświadczeniem A1 potwierdzamy, któremu ustawodawstwu w zakresie zabezpieczenia społecznego podlega dana osoba. Zaświadczenie może zostać wydane, jeżeli spełnione są warunki wynikające z przepisów prawa unijnego. 

Pracownik oddelegowany - przez okres maksymalnie dwóch lat - nadal jest bowiem objęty systemem zabezpieczenia społecznego swojego kraju pochodzenia.

W przypadku zaświadczenia wydanego przez polski ZUS, potwierdza ono, że w okresie pracy za granicą właściwe jest ustawodawstwo polskie, a więc składki powinny być opłacane w Polsce. 

Kto może wystąpić z wnioskiem o wydanie zaświadczenia A1?

Z wnioskiem o wydanie zaświadczenia A1 może wystąpić:

  • pracodawca, 
  • osoba wykonująca pracę na własny rachunek,
  • pracownik.

Jeśli możesz, wystąp o zaświadczenie A1 z wyprzedzeniem. Brak zaświadczenia A1 może mieć negatywne konsekwencje,  np. w  trakcie kontroli za granicą.

Zmiany w przepisach francuskich

Od 1 kwietnia 2017 r. wchodzi w życie art. L. 114-15-1 francuskiego Kodeksu zabezpieczenia społecznego. Zgodnie z tym przepisem osoby zatrudnione lub pracujące na własny rachunek, które wykonują pracę we Francji i podlegają ustawodawstwu innego państwa członkowskiego lub, w przypadku ich braku, ich pracodawca lub przedstawiciel pracodawcy we Francji, muszą dostarczyć inspektorom kontroli formularz dotyczący właściwego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego.

Niedostarczenie tego dokumentu przez pracownika, pracodawcę lub przedstawiciela pracodawcy we Francji w trakcie kontroli, będzie skutkowało nałożeniem kary.

Jak uniknąć kary?

Kara nie będzie stosowana, jeśli w trakcie kontroli zostanie dostarczony dowód złożenia wniosku o formularz, o którym mowa wyżej, a formularz będący rezultatem tego wniosku, zostanie wydany w ciągu 2 miesięcy od tej kontroli.

Jeżeli zainteresowany zwróci się o wydanie potwierdzenia złożenia wniosku lub  wniosków o wydanie A1, to polski Oddział ZUS wyda takie potwierdzenie, na jednolitym wzorze opracowanym przez Zakład.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ