Pozostałe

Postępowanie upadłościowe

Ochrona konsumenta

Prezydent podpisał ustawę dotyczącą upadłości konsumenckiej

Na podstawie podpisanej ustawy osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które nie ze swojej winy, nie są w stanie spłacać swoich zobowiązań finansowych, będą mogły raz na 10 lat ogłosić upadłość.  

Postępowanie będzie polegało na umorzeniu części zobowiązań, po zaspokojeniu wierzycieli w ustalonym przez sąd planie spłaty, trwającym maksymalnie 7 lat. W tym czasie konsument nie będzie mógł zaciągać innych zobowiązań, w tym dokonywać zakupów na raty.

PKPP Lewiatan z zadowoleniem przyjęła decyzję Prezydenta. Rozwiązanie przedstawione przez Rząd było przez nas od początku najlepiej oceniane. Wprowadzenie możliwości oddłużania się osób fizycznych do naszego systemu prawnego stworzy kolejne narzędzie do budowania relacji dłużnik-wierzyciel, pomoże przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i stanowić będzie zabezpieczenie przed indywidualnymi kryzysami finansowymi spowodowanymi zdarzeniami losowymi.

Tekst ustawy

Droga konsumenta do upadłości

1. Konsument składa wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości.
2. Sąd bada, czy nie zachodzą przesłanki oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości (określone w art.4913 ).
3. Jeśli nie zachodzą takie przesłanki, sąd ogłasza upadłość i prowadzi postępowanie upadłościowe (tzn. likwiduje majątek konsumenta, sporządza plan podziału, zaspokaja zobowiązania wierzycieli).
4. Sąd wydaje postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli konsumenta, określające warunki spłaty zobowiązań konsumenta, które nie zostały zaspokojone na podstawie planu podziału oraz określa, jaka część zobowiązań konsumenta (po wykonaniu planu spłaty) zostanie umorzona. 

Źródło: PKPP Lewiatan  - http://www.pkpplewiatan.pl/

O projekcie pisaliśmy:

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: