Projekt ustawy o kuratorach sądowych

Rządowy projekt ustawy o kuratorach sądowych zmienia dotychczasowe przepisy, dzięki czemu kuratorska służba sądowa będzie lepiej funkcjonować. Przepisy pozwolą na większą skuteczność pracy kuratorów. Projekt dotyczy m.in. określenia zasady nadzoru nad kuratorami sądowymi, roli i kompetencji ministra sprawiedliwości, prezesa sądu apelacyjnego, prezesa sądu okręgowego i prezesa sądu rejonowego, zmiany sposobu i trybu powoływania kuratorów okręgowych, wprowadzenia zasady kadencyjności kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej.

Projekt trafił już do prac w Sejmie.

Porady prawne

Po co zmiany?

- "Kuratorzy dostarczają sądowi ważnych informacji o swoich podopiecznych, pozwalając podjąć odpowiednie decyzje oraz przywracają człowieka społeczeństwu. Ponad 20 lat funkcjonowania dotychczasowej ustawy pokazało, że jest ona skutecznym narzędziem realizacji polityki państwa, ale są rzeczy, które wymagają uzupełnienia. Temu służy przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizacja ustawy o kuratorach sądowych" – podkreślił minister Michał Woś, który nadzorował pracę nad projektem.

Kurator sądowy to funkcjonariusz publiczny, który realizuje zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym oraz profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu. Wykonuje pracę m.in. na terenie zamkniętych zakładów i placówek pobytu swych podopiecznych, zwłaszcza w zakładach karnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych. 

Co przewiduje projekt ustawy o kuratorach sądowych?

Najważniejsze rozwiązania przyjętego przez rząd projektu ustawy to:

  • określenie zasad nadzoru nad kuratorami sądowymi;
  • precyzyjne określenie roli i kompetencji ministra sprawiedliwości, prezesa sądu apelacyjnego, prezesa sądu okręgowego i prezesa sądu rejonowego;
  • wprowadzenie zasady kadencyjności kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej;
  • wprowadzenie jasnych i jednolitych zasad naboru do służby kuratorskiej, przebiegu aplikacji kuratorskiej i przeprowadzenia egzaminu kuratorskiego;
  • wprowadzenie zmiany regulacji dotyczących stosunku pracy zawodowego kuratora sądowego, w tym warunków jej rozwiązania;
  • zapewnienie możliwości lepszego wykorzystania kadry kuratorskiej  poprzez uelastycznienie zasad przenoszenia i delegowania kuratorów między zespołami i sądami;
  • zapewnienie dodatkowych pieniędzy dla kuratorów, zgodnie z ich postulatami;
  • wprowadzenie zmian przebiegu postępowania dyscyplinarnego kuratorów zawodowych.

 


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika