Kuratela

Projekt ustawy o kuratorach sądowych

Projekt ustawy o kuratorach sądowych

29.7.2022

Rządowy projekt ustawy o kuratorach sądowych zmienia dotychczasowe przepisy, dzięki czemu kuratorska służba sądowa będzie lepiej funkcjonować. Przepisy pozwolą na większą skuteczność pracy kuratorów. Projekt dotyczy m.in. określenia zasady nadzoru nad kuratorami sądowymi, roli i (...)

Kurator - Kiedy i dla kogo ustanawia się kuratora?

Kurator - Kiedy i dla kogo ustanawia się kuratora?

12.10.2017

Prawo nie przyznaje zdolności do czynności prawnej osobom niepełnoletnim, ubezwłasnowolnionym, nierzadko zaś wydarzenia życia codziennego mogą faktycznie pozbawić człowieka możliwości reprezentowania swojej osoby przed organami władzy publicznej. Zapobiegać temu mają instytucja opieki i (...)

Traktowanie dzieci będzie monitorowane...

Traktowanie dzieci będzie monitorowane...

21.6.2017

Rząd przyjął projekt ustawy, który eliminuje wątpliwości interpretacyjne odnoszące się do możliwości zlecania przez sądy opiekuńcze kuratorom sądowym wywiadów środowiskowych w sprawach opiekuńczych, dotyczących osób małoletnich i dorosłych objętych opieką (...)

W jakim postępowaniu dokonuje się ubezwłasnowolnienia?

W jakim postępowaniu dokonuje się ubezwłasnowolnienia?

2.4.2015

Wniosek o ubezwłasnowolnienie składa się w każdej chwili, gdy zaistnieją przesłanki do wystąpienia o ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe danej osoby. Przesłanki te są określone w Kodeksie cywilnym. Odpowiednie przepisy stanowią, że osoba, która ukończyła lat trzynaście, (...)

Przyjazny pokój przesłuchań dzieci - standardy, cele.

Przyjazny pokój przesłuchań dzieci - standardy, cele.

1.4.2015

Przyjazny dziecku pokój przesłuchań to miejsce, w którym dziecko występujące w charakterze świadka będzie czuło się bezpiecznie i komfortowo.

Rozważania na temat przesłuchania dziecka w polskiej procedurze cywilnej w sprawach rodzinnych i opiekuńczych

Rozważania na temat przesłuchania dziecka w polskiej procedurze cywilnej w sprawach rodzinnych i opiekuńczych

17.3.2015

Przesłuchanie dziecka w polskiej procedurze cywilnej w sprawach rodzinnych i opiekuńczych jest zaliczane do szczególnych form przesłuchania.

Ustanowienie kurateli dla odbierania renty – opinia prawna

Ustanowienie kurateli dla odbierania renty – opinia prawna

15.3.2005

Zgodnie z treścią art. 95 kodeksu cywilnego „Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z treści czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela”. Pojęcie przedstawicielstwa jest pojęciem ogólnym, obejmującym dwa rodzaje zastępstwa (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne