Prawo rodzinne: Kuratela

W jakim postępowaniu dokonuje się ubezwłasnowolnienia?

W jakim postępowaniu dokonuje się ubezwłasnowolnienia?

18.12.2023

Wniosek o ubezwłasnowolnienie składa się w każdej chwili, gdy zaistnieją przesłanki do wystąpienia o ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe danej osoby. Przesłanki te są określone w (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika