Prawo rodzinne: Kuratela

Kurator - Kiedy i dla kogo ustanawia się kuratora?

Kurator - Kiedy i dla kogo ustanawia się kuratora?

12.10.2017

Prawo nie przyznaje zdolności do czynności prawnej osobom niepełnoletnim, ubezwłasnowolnionym, nierzadko zaś wydarzenia życia codziennego mogą faktycznie pozbawić człowieka możliwości reprezentowania (...)

Zmiany w prawie

Reforma kurateli sądowej

Reforma kurateli sądowej

17.4.2023

5 kwietnia br. weszła w życie nowelizacja ustawy o kuratorach sądowych przygotowana w Ministerstwo Sprawiedliwości pod nadzorem wiceministra Michała Wosia. To pierwsza od ponad 20 lat gruntowna reforma (...)

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika