Prawa i obowiązki kuratora

Pytanie:

Jakie są prawa i obowiązki kuratora (ustanowionego postanowieniem sądu) osoby częściowo ubezwłasnowolnionej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W przybliżeniu powiedzieć można, że zakres obowiązków kuratora osoby ubezwłasnowolnionej częściowo jest podobny do zakresu obowiązków opiekuna nad małoletnim. Kodeks rodzinny i opiekuńczy zawiera podwójne odesłanie. Otóż na mocy art. 178 §2 k.r.o., do kurateli stosuje się przepisy o opiece, zaś art. 175 k.r.o. mówi, że do opieki nad ubezwłasnowolnionym odpowiednio stosuje się przepisy o opiece nad małoletnim.

W tym zakresie odsyłamy do artykułu – Opieka nad ubezwłasnowolnionym

Trzeba dodać jeszcze jedno ważne zastrzeżenie - kurator osoby ubezwłasnowolnionej częściowo jest powołany do jej reprezentowania i do zarządu jej majątkiem tylko wtedy, gdy sąd opiekuńczy tak postanowi (art. 181 §1 k.r.o.). Umocowania takiego należy więc szukać w postanowieniu sądu, ustalającym kuratora.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 12.10.2017

  Kurator - Kiedy i dla kogo ustanawia się kuratora?

  Prawo nie przyznaje zdolności do czynności prawnej osobom niepełnoletnim, ubezwłasnowolnionym, nierzadko zaś wydarzenia życia codziennego mogą faktycznie pozbawić człowieka możliwości reprezentowania (...)

 • 23.8.2011

  Uprawnienia kuratora sądowego

  Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.

 • 16.3.2017

  Kurator dla nieznanego z miejsca pobytu

  Wskazanie adresu zamieszkania pozwanego jest niezbędnym elementem pozwu. Jednakże przecież nie zawsze mamy możliwość wskazania tego adresu, z uwagi na okoliczność, iż go nie znamy i nie mamy możliwości (...)

 • 14.2.2019

  Zmiany Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce

  Nowelizacja Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce ma służyć wzmocnieniu autonomii statutowej uczelni poprzez umożliwienie jej samodzielnego określenia, kto będzie wykonywał obowiązki rektora (...)

 • 27.5.2017

  Prawo spadkowe - Sprawdź co reguluje prawo spadkowe?

  Określone prawa i obowiązki majątkowe (prawa rzeczowe, wierzytelności i długi) z reguły (z wyjątkami) nie gasną z chwilą śmierci ich dotychczasowego podmiotu (czyli spadkodawcy), ale przechodzą (...)