Kuratela

Ubezwłasnowolnienie częściowe - definicja

Ubezwłasnowolnienie częściowe - definicja

Co oznacza ubezwłasnowolnienie częściowe?

Ubezwłasnowolnienie częściowe

Ubezwłasnowolnienie częściowe

Kiedy można ubezwłasnowolnić osobę częściowo?

Ubezwłasnowolnienie częściowe - przesłanki

Ubezwłasnowolnienie częściowe - przesłanki

Jakie są przesłanki do ubezwłasnowolnienia częściowego?

Kurator dla osoby niepełnosprawnej

Kurator dla osoby niepełnosprawnej

Kiedy można powołać dla osoby kuratora?

Kuratela opieki nad osobą upośledzoną umysłowo

Kuratela opieki nad osobą upośledzoną umysłowo

O ile się orientuję, w przypadku tzw. rodzin patologicznych lub osób młodocianych będących w kolizji z prawem jest ustanowiony kurator, w celu nadzoru właściwej opieki rodziny nad małoletnim. (...)

Zarząd majątkiem dziecka a ustanowienie kuratora

Zarząd majątkiem dziecka a ustanowienie kuratora

Jeżeli rodzic nie może brać udziału w danej sprawie to ustanowiony kurator, w którym momencie przestaje pełnić swoje czynności, czy trzeba go jakoś odwołać? Jeśli dzieci jest kilkoro to wystarczy (...)

Kurator a przedstawiciel ustawowy

Kurator a przedstawiciel ustawowy

Czy kurator osoby niepełnosprawnej jest jej przedstawicielem ustawowym?

Ubezwłasnowolnienie częściowe

Ubezwłasnowolnienie częściowe

Pan X bezdzietny kawaler jest właścicielem nieruchomości i gospodarstwa rolnego. Na skutek nadużywania alkoholu zachorował, obecnie hospitalizowany z rozpoznaniem zespołu otępiennego typu Korsakowa. (...)

Warunki ustanowienia opieki i kurateli

Warunki ustanowienia opieki i kurateli

Kiedy ustanawia się opiekę, a kiedy kuratelę?

Zakres obowiązków kuratora

Zakres obowiązków kuratora

Pan, z którym się od 1,5 roku rozwodzę się próbuje z uporem maniaka udowodnić mi utrudnianie kontaktów z małoletnią córką (3 lata). Pisanie pism procesowych z podawaniem coraz to nowych rewelacji (...)

Ubezwłasnowolnienie i sprzedaż nieruchomości

Ubezwłasnowolnienie i sprzedaż nieruchomości

Moja 85-letnia matka z postępującą starczą demencją, wymaga stałej całodobowej opieki i aktualnie jest pod opieką jednego z dorosłych dzieci. Matka nie wie gdzie się znajduję, nie rozpoznaje (...)

Ubezwłasnowolnienie brata

Ubezwłasnowolnienie brata

Mój brat ma 59 lat, jest rencistą chyba II grupy i jeszcze pracuje w zakładzie pracy chronionej. Od dwóch lat mieszka sam w mieszkaniu po rodzicach, w sprawie którego rozpoczyna się w najbliższych (...)

Ubezwłasnowolnienie przez osobę obcą

Ubezwłasnowolnienie przez osobę obcą

Mam dom jednorodzinny, jest to \"bliźniak\", druga polowa należy do Pani X, jesteśmy współwłaścicielami po 1/2 części. Pani X od kilku lat przebywa w szpitalu psychiatrycznym. Nie jest ubezwłasnowolniona, (...)

Ubezwłasnowolnienie - opieka i kuratela

Ubezwłasnowolnienie - opieka i kuratela

Występuję z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie siostry i jeżeli będzie to konieczne mamy. Zaznaczam, że moja siostra jest osobą chorą psychicznie i wywiera tak olbrzymią presję na mamę, że mama (...)

Ubezwłasnowolnienie a zarząd majątkiem

Ubezwłasnowolnienie a zarząd majątkiem

Mam zamiar wystąpić o ubezwłasnowolnienie siostry. Jak przedstawia się w takiej sytuacji sprawa zarządzania jej majątkiem? Czy w przypadku umieszczenia siostry w domu opieki społecznej są pod uwagę (...)

Kurator sądowy

Kurator sądowy

W którym dzienniku ustaw można znaleźć uregulowania związane z instytucją społecznego kuratora sądowego oraz wytyczne odnośnie możliwości jego oddziaływania na podopiecznego, tzn. chodzi mi (...)

Opieka dla starszej osoby

Opieka dla starszej osoby

Moja teściowa w tym roku skończyła 75-lat. Im jest starsza, tym bardziej niedomaga. Mieszkamy osobno, chociaż w małej miejscowości. Teściowa ma 2-pokoje z kuchnią i łazienką w bloku spółdzielczym. (...)

Opieka nad ubezwłasnowolnionym a kurator

Opieka nad ubezwłasnowolnionym a kurator

Mój szwagier jest opiekunem prawnym osoby ubezwłasnowolnionej. Jako opiekun prawny złożył wniosek do sądu z zamiarem sprzedaży części majątku osoby chorej i jest też tam wniosek o ustanowienie (...)

Prawa i obowiązki kuratora

Prawa i obowiązki kuratora

Jakie są prawa i obowiązki kuratora (ustanowionego postanowieniem sądu) osoby częściowo ubezwłasnowolnionej?

Opiekun dla małżonka alkoholika

Opiekun dla małżonka alkoholika

Czy w przypadku, kiedy małżonek jest alkoholikiem, istnieje możliwość ograniczenia jego praw do majątku wspólnego, posiadanej przez niego działki budowlanej. Czy można zabezpieczyć się przed (...)

Nadzór sądu nad wykonywaniem opieki

Nadzór sądu nad wykonywaniem opieki

Na czym polega nadzór sądu opiekuńczego nad opiekunami i kuratorami?

Kurator dla dziecka z Domu Dziecka

Kurator dla dziecka z Domu Dziecka

Chciałabym uzyskać informację na temat wniosku o ściganie w przypadku art. 197 k.k. w sytuacji, gdy pokrzywdzoną jest wychowanka Domu Dziecka, jej ojciec ma ograniczoną władzę rodzicielską, a (...)

Opiekun dziecka jego przedstawicielem

Opiekun dziecka jego przedstawicielem

Czy dyrektor Domu Dziecka może być przedstawicielem ustawowym wychowanka w procesie karnym?

Zwolnienie z kurateli

Zwolnienie z kurateli

Jakiego rodzaju powody są dla osoby stanowiącej kuratelę nad osobą ubezwłasnowolnioną skuteczne dla zaprzestania bycia opiekunem prawnym? Jest to sytuacja, kiedy podopieczny wymyka się spod kontroli (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Aplikacja kuratorska

4.12.2019 przez: Renata28