Projekt ustawy o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego

Projekt pryjęty przez rząd

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego, przedłożony przez ministra aktywów państwowych.

Rządowy projekt dotyczy udzielenia wsparcia dla spółek sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego (przedsiębiorstwa energetyczne, przedsiębiorstwa górnicze węgla brunatnego, spółki serwisowe przedsiębiorstw górniczych węgla brunatnego) w formie dotacji budżetowych, które będą przeznaczone na pokrycie świadczeń pieniężnych wypłacanych pracownikom spółek tych sektorów, w związku ze skorzystaniem przez nich z systemu osłon socjalnych, takich jak: urlopy energetyczne, urlopy górnicze, jednorazowe odprawy pieniężne.

Proponowane rozwiązania zminimalizują negatywne skutki społeczno-gospodarczej transformacji sektora elektroenergetycznego i branży węgla brunatnego. Będą też podstawą do zrównoważonego przebiegu transformacji, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Osłony socjalne będą obejmować urlopy energetyczne i  górnicze oraz jednorazowe odprawy pieniężne. Skorzystanie z tych rozwiązań będzie dobrowolne.

Nowe przepisy wcielają w życie postanowienia Umowy Społecznej zawartej w grudniu 2022 r. Dotyczy ona sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego, w tym wydzielenia wytwórczych i wydobywczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa. Podpisanie umowy społecznej poprzedziły wielomiesięczne negocjacje pomiędzy rządem, stroną społeczną i pracodawcami.

Porady prawne

Najważniejsze rozwiązania

Nowe przepisy ustalą zasady:

  • nabycia prawa do urlopu energetycznego i urlopu górniczego;
  • wypłaty świadczenia socjalnego w okresie korzystania z urlopu energetycznego i górniczego;
  • wypłacania jednorazowej odprawy pieniężnej.

Proponowane rozwiązanie będą mieć zastosowanie do:

  • przedsiębiorstw energetycznych,
  • przedsiębiorstw górniczych węgla brunatnego,
  • spółek serwisowych przedsiębiorstw górniczych węgla brunatnego.

Świadczenia pieniężne, tzn. świadczenia socjalne wynikające z urlopów energetycznych i urlopów górniczych oraz jednorazowe odprawy pieniężne będą mogły być przyznane pracownikowi tylko raz, bez względu na zmiany zatrudnienia.

System wypłat świadczeń socjalnych oraz jednorazowych odpraw pieniężnych podlegać będzie notyfikacji do Komisji Europejskiej.

Nowe przepisy mają zasadniczo wejść w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika