e-prawnik.pl Porady prawne

Działalność gospodarcza

Podatek VAT i akcyza

Postępowanie podatkowe

Proprzedsiębiorcze ustawy remedium na kryzys

3.11.2008

Środowisko polskich przedsiębiorców jest zadowolone z uchwalania kolejnych proprzedsiębiroczych zmian w polskim prawie.Kryzys finansowy powinien być dodatkową motywacją do wprowadzania rozwiązań przyjaznych biznesowi. Dlatego cieszę się, że w trudnych czasach kryzysu Rząd i Parlament nie zapomniał o ułatwianiu życia przedsiębiorcom" - mówi Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Wiceprezes Eurochambres.

Jedną z długo oczekiwanych zmian jest uchwalona przez Sejm rządowa nowelizacja Ordynacji podatkowej. Wprowadza ona zasadę, iż decyzja podatkowa nie podlega wykonaniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia w postępowaniu podatkowym, a w przypadku zgłoszenia pozwu - do czasu uprawomocnienia się orzeczenia sądu administracyjnego. „Mamy nadzieję, że po zakończeniu procedury parlamentarnej w Senacie i podpisaniu nowelizacji przez Prezydenta RP nie powtórzą się już przypadki, w których błędne i uznaniowe decyzje urzędników doprowadzały do bankructwa rentowne firmy, narażając na szwank reputację biznesmenów, a budżet państwa na wypłaty wysokich odszkodowań" - dodaje Andrzej Arendarski.

Po uchwaleniu m.in. w lipcu br. nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (zakładającej możliwość zawieszenia działalności gospodarczej), przyjęciu przez Sejm w październiku br. nowelizacji Kodeksu spółek handlowych (obniżenie minimalnego kapitału wymaganego do założenia spółki z o.o. z 50 do 5 tys. zł i odpowiednio dla spółki akcyjnej z 500 do 100 tys. zł), nowelizacji ustawy o VAT oraz nowelizacji ustawy Prawo dewizowe (zniesienie zasady walutowości w rozliczeniach) - to kolejna, korzystna dla rozwoju przedsiębiorczości zmiana. Polscy przedsiębiorcy czekają na następne. W szczególności na drugi etap nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która wprowadzi „jedno i zero okienka" oraz ograniczy i uporządkuje zasady kontroli w firmach. Przedsiębiorcy czekają także na nową ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym.

„Wyrazy uznania należą się Wiceministrowi Adamowi Szejnfeldowi, który walcząc z oporem lobby urzędniczego, nie stracił zapału do wprowadzania istotnego dla przedsiębiorców  pakietu zmian prawnych"
- dodaje Andrzej Arendarski. 

Źródło: www.kig.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ