Reforma kurateli sądowej

5 kwietnia br. weszła w życie nowelizacja ustawy o kuratorach sądowych przygotowana w Ministerstwo Sprawiedliwości pod nadzorem wiceministra Michała Wosia. To pierwsza od ponad 20 lat gruntowna reforma kurateli sądowej. Wzmacnia ochronę prawną kuratorów, zwiększa skuteczności ich pracy, a także przyznaje im nowe ryczałty służbowe.

- "Jestem głęboko przekonany, że nowocześnie funkcjonująca służba kuratorska ma pierwszorzędne znaczenie dla jakości i sprawności wykonywania orzeczeń sądowych. A bez ciężkiej, zaangażowanej pracy kuratorów sądowych trudno sobie wyobrazić skuteczne wykonawstwo w sprawach karnych, rodzinnych i nieletnich" – zwrócił się w specjalnym liście do kuratorów Michał Woś.

Wiceminister podkreślił, że nowelizacja ustawy o kuratorach sądowych jest rezultatem dialogu prowadzonego przez resort sprawiedliwości ze środowiskiem kuratorskim i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom kuratorów.

- "Mam nadzieję, że nadchodzące zmiany będą miały pozytywny wpływ zarówno na podniesienie komfortu i bezpieczeństwa Państwa pracy, jak również na jakość i sprawność wykonywania powierzonych Państwu zadań" – napisał Michał Woś.

Porady prawne

Lepszy komfort pracy

Dzięki nowelizacji przepisów kuratorzy będą mieć zapewniony dostęp do pomocy psychologicznej. Ujednolicone i uregulowane zostaną zasady naboru do służby kuratorskiej, odbywania aplikacji kuratorskiej i przeprowadzenia egzaminu kuratorskiego. Prezesi sądów zostaną zobowiązani do zapewnienia środków na podnoszenie kwalifikacji zawodowych kuratorów. Takich rozwiązań dotychczas nie było.

Prezes sądu okręgowego będzie składać aplikantowi kuratorskiemu zaraz po zdanym egzaminie propozycję pracy na stanowisku kuratora zawodowego. Kuratora okręgowego ma natomiast powoływać Minister Sprawiedliwości.

Będzie możliwość tworzenia zespołów kuratorskich poza siedzibą sądu. W toku prac nad ustawą skrócony został także z pięciu lat do roku czas na utworzenie sekretariatów kuratorów okręgowych oraz sekretariatów zespołów kuratorskiej służby sądowej, tam gdzie jeszcze ich nie ma. Wprowadzono też zmiany przebiegu postępowania dyscyplinarnego kuratorów zawodowych.

Nowe przepisy umożliwiają też lepsze wykorzystanie kadry kuratorskiej poprzez uelastycznienie zasad przenoszenia i delegowania kuratorów między zespołami i sądami.

Nowe ryczałty służbowe

Kuratorzy będą mogli ubiegać się o ryczałt na pokrycie kosztów ponadprzeciętnego używania samochodu do celów służbowych oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego w sprawach cywilnych i karnych. Ustawa przewiduje też stały miesięczny ryczałt dla kuratorów pracujących w ośrodkach kuratorskich zamiast fakultatywnego dodatku specjalnego.

Wysokość ryczałtu dla kuratora sądowego za przeprowadzenie niektórych wywiadów środowiskowych została zwiększona o 100 proc.

Święto i tytuł honorowy

Nowelizacja wprowadza tytuł honorowy – dyplomowanego kuratora specjalisty. Ma to na celu wyróżnienie i należyte docenienie kuratorów o znaczącym dorobku zawodowym. Tytuł, nadawany przez Ministra Sprawiedliwości, stanowić będzie godne zwieńczenie kariery kuratorskiej.

Dzień 25 czerwca ustanowiony został świętem kuratorskiej służby sądowej. To wyraz uznania dla trudnej i odpowiedzialnej pracy kuratorów. Data ma wymiar symboliczny. Od tego dnia w 1929 roku, na mocy rozporządzenia ministra sprawiedliwości II Rzeczypospolitej, pojęcie kuratora sądowego zaczęło wpisywać się w strukturę polskiego wymiaru sprawiedliwości. 


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika