Tarcza prawna coraz bliżej

Ustawa przyjęta przez Sejm

Sejm przyjął tzw. tarczę prawną, która jest jednym z kamieni milowych KPO. Ma ona na celu uproszczenie procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Tarcza przewiduje zmianę ponad 40 ustaw.

Na rozwiązaniach zaproponowanych w tarczy skorzystają wszyscy - obywatele, przedsiębiorcy i administracja publiczna. Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców zakłada bowiem zmniejszenie barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Nowe rozwiązania mają wpłynąć na przyspieszenie wydawania decyzji i usprawnienie postępowań administracyjnych. Ograniczenie czasu poświęcanego dotychczas na czynności administracyjne pozwoli na większe zaangażowanie w faktycznie prowadzoną działalność. Rząd spodziewa się, że zmiany wpłyną również na obniżenie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej.

Rząd zrobił tym samym kolejny krok do złożenia pierwszego wniosku o płatność do KE.

Prace nad ustawą będą teraz kontynuowane w Senacie.

Porady prawne

Najważniejsze rozwiązania

Najważniejsze rozwiązania tzw. tarczy prawnej to:

 • wykorzystanie postępowania uproszczonego lub milczącego trybu załatwienia sprawy m.in. w zakresie licencji połowowej, książeczki żeglarskiej, nadania uprawnień przewodnika górskiego i udzielenia prawa do wydawania świadectw dokumentujących potwierdzenie właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu
 • ostrożne wprowadzanie jednoinstancyjności, w tym w sprawach wpisu do rejestru rzeczoznawców w zakresie rodzajów artykułów rolno-spożywczych, zgody na przeklasyfikowanie geologicznych zasobów i nakazu dokonania obmiaru wyrobisk i przedłożenia operatu ewidencyjnego w innym terminie
 • elektronizację procedur, w tym:
  • prowadzenie książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym wyłącznie w postaci elektronicznej,
  • możliwość składania wniosku o udzielenie zgody wodnoprawnej oraz wniosku o udzielenie przyrzeczenia wydania pozwolenia wodnoprawnego z wykorzystaniem wzorów wniosków,
  • wprowadzenie pełnej elektronizacji metod składania deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców
  • możliwości składania m.in. wniosków o przyznanie świadczeń dla studentów oraz ich obsługi przez uczelnię za pomocą uczelnianego systemu obsługi studentów.
 • inne usprawnienia procedur, w tym ograniczenie liczby składanych egzemplarzy wniosku w postępowaniu o wydanie pozwolenia ustalającego lokalizację i warunki wykorzystania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich.

 


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika