Kooperatywy mieszkaniowe do budowy mieszkań

Będzie można wspólnie zrealizować inwestycję mieszkaniową. Zmienią się też zasady w programie Mieszkanie bez wkładu własnego

Rząd przyjął projekt ustawy, która umożliwi tworzenie w Polsce kooperatyw mieszkaniowych. Polacy będą mogli wspólnie kupić grunt i zbudować na nim budynki wielorodzinne czy domy lub kupić budynki i je wyremontować. Będą też nowe zasady w gwarantowanym kredycie mieszkaniowym.

Nowe rozwiązania zawiera projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych, przygotowany przez ministra rozwoju i technologii. Ich wejście w życie planowane jest na początek przyszłego roku.

– "Kontynuujemy nasze działania mające zwiększyć dostępność mieszkań na rynku. Wprowadzamy kolejne rozwiązania, które pomogą w ich zakupie i budowie. Grupa osób będzie mogła wspólnie zrealizować inwestycję mieszkaniową, dostosowaną do swoich potrzeb i preferencji. Wychodząc naprzeciw sytuacji na rynku mieszkaniowym, dostosowujemy też gwarantowany kredyt mieszkaniowy do obecnych realiów. Zmiany pozwolą większej liczbie Polaków skorzystać z kredytu udzielanego ze wsparciem państwa" – poinformował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Porady prawne

Kooperatywy mieszkaniowe

Rząd chce ułatwić prowadzenie w Polsce inwestycji w formule kooperatywy mieszkaniowej. Formuła ta pozwala prowadzić inwestycje nowego budynku mieszkalnego przez grupę przyszłych mieszkańców. Osoby te biorą czynny udział w procesach decyzyjnych w ramach projektowania i realizacji danej inwestycji mieszkaniowej. Kooperatywa mieszkaniowa to grupa osób fizycznych działających wspólnie na podstawie umowy. Mogą oni kupować grunty i budować na nich budynki wielorodzinne lub zespoły budynków jednorodzinnych lub kupować istniejące budynki i je remontować. Zgodnie z ustawą w ramach inwestycji kooperatyw muszą powstać co najmniej 3 lokale mieszkalne.

– "Dodatkowo regulujmy zasady sprzedaży nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości. Preferencyjne zasady są kierowane do kooperatyw i do nowych spółdzielni mieszkaniowych. Wśród nich m.in. możliwość udzielenia przez gminę kupującemu bonifikaty od ceny nieruchomości. Koszt bonifikaty pokryje państwo – gmina będzie mogła się ubiegać o tzw. grant na infrastrukturę" – wskazałe wiceminister Piotr Uściński. Szacujemy, że z tego tytułu do 2031 r. trafi do gmin ok. 10 mln zł.

Kooperatywa mieszkaniowa pozwala ograniczyć koszty powstania budynku mieszkalnego, ponieważ część prac członkowie kooperatyw wykonują we własnym zakresie i nie płacą marży zysku podwykonawcom i deweloperom. Dotychczasowe doświadczenia kooperatyw wskazują, że możliwe jest obniżenie kosztów uzyskania mieszkania – w stosunku do jego nabycia na rynku deweloperskim – o ok. 20–30%.

Wdług projektu, formuła kooperatywy mieszkaniowej zostanie ujęta w prawie związanym z gospodarką nieruchomościami i procesem inwestycyjnym. Rozwiązanie to ułatwi ubieganie się o finansowanie kredytowe w bankach czy w dostępie do nieruchomości gruntowych. Będzie to dotyczyć w szczególności nieruchomości, które należą do gminnego zasobu nieruchomości.

W formule kooperatywy działać będą mogły osoby fizyczne (nie przedsiębiorstwa), co do zasady, w liczbie minimum trzech. Będą one stronami umowy kooperatywy mieszkaniowej albo umowy spółki cywilnej. Działanie w formule kooperatywy ma prowadzić do zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Dlatego przedsięwzięcia te, co do zasady, nie będą mogły być nastawione na zysk.

Inwestycja mieszkaniowa w ramach kooperatywy będzie polegała na:

  • nabyciu nieruchomości gruntowej i budowie co najmniej jednego budynku wielorodzinnego,
  • nabyciu nieruchomości gruntowej i budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
  • nabyciu nieruchomości gruntowej zabudowanej co najmniej jednym budynkiem i przeprowadzeniu w tym budynku robót budowlanych (opcja istotna w przypadku potrzeby dokonania remontów lub przebudów, np. na obszarze rewitalizacji).

Odpowiedzialność członków kooperatywy, działających na podstawie umowy kooperatywy mieszkaniowej, będzie odpowiedzialnością solidarną. Rozwiązanie to zwiększy bezpieczeństwo prawne i ekonomiczne osób, które współdziałają w takiej formule oraz podmiotów trzecich, wchodzących w relacje prawne z członkami kooperatywy.

Zmiany w programie "Mieszkanie bez wkładu własnego"

Z uwagi na zmianę uwarunkowań dotyczących rynku kredytów hipotecznych rząd wprowadza nowe zasady w programie gwarantowanych kredytów mieszkaniowych. – "To działania wspierające Polaków i ochraniające przed negatywnymi skutkami wojny w Ukrainie. Pozwolą one większej liczbie osób wziąć udział w programie" – zaznaczył minister Buda.

Nowe przepisy zmieniają zasady gwarantowanego kredytu mieszkaniowego i dostosowują je do obecnej sytuacji na rynku kredytów mieszkaniowych.

Najważniejsze proponowane zmiany:

  • umożliwienie wniesienia większego wkładu własnego – z 10% do 20%;
  • umożliwienie skorzystania ze spłat rodzinnych osobom, które zgromadziły środki na pokrycie 20% wartości nieruchomości, a do 25% w przypadku kredytobiorców, którzy zaciągną kredyty o stałej lub okresowo stałej stopie procentowej;
  • zniesienie przepisu o minimalnej wysokości gwarancji;
  • podniesienia limitu ceny metra kwadratowego dla lokali nabywanych na rynku pierwotnym i wtórnym;
  • zmiana nazwy programu na program „Rodzinnych Kredytów Mieszkaniowych”.

Rozwiązania pozwalające większej liczbie osób zakwalifikować się do programu będą również wspierały proces stopniowego zwiększania udziału w bardziej bezpiecznych kredytach mieszkaniowych o stałej stopie procentowej lub okresowo stałej stopie procentowej.


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika