e-prawnik.pl Porady prawne

Podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT 2013. Ulga na krew. Sprawdź, ile możesz zyskać

Teoretycznie odliczymy w PIT nawet 3,6 tysiąca złotych. Zobacz, ile trzeba zarabiać i jakie warunki spełnić, by odpisać taką kwotę.

Osoby odwiedzające punkty krwiodawstwa mają szansę pomniejszenia daniny, którą należy płacić fiskusowi. Dla innych będzie to sposób na kilkusetzłotowy zwrot podatku.

Chodzi o skorzystanie z tzw. ulgi na krew. W praktyce nie jest to ulga, lecz darowizna krwi, ponieważ preferencja przysługuje tylko osobom, które oddadzą ją za darmo.

Decydując się na odliczenie takiego daru w PIT, musimy pamiętać o limitach. Pierwsza przeszkoda wynika wprost z przepisów ustawy o podatku dochodowym.

Zgodnie z nią ulga ta jest odliczeniem w ramach darowizn, których łączna wartość nie może przekroczyć 6 proc. dochodu podatnika.

Musimy również pamiętać, że maksymalne odliczenie możliwe jest wtedy, gdy nie korzystamy z odliczenia innych darowizn. Wspomniany limit jest bowiem łączny dla darowizny krwi, na cele kultu religijnego oraz na rzecz pożytku publicznego.

 

Jak to wszystko policzyć?

Załóżmy, że oddaliśmy dwa litry krwi. Dodatkowo pobrano od nas cztery litry osocza. Ekwiwalent za każdy litr to 130 zł.

Zatem wartość oddanej krwi wynosi 260 zł (2 litry x 130 zł), a oddanego osocza 520 zł (4 litry x 130 zł). Tym samym łączna wartość darowizny przekazanej w roku podatkowym na cele krwiodawstwa jest równa 780 zł.

Przyjmijmy również, że wspomogliśmy remont kościoła kwotą 3.000 zł w ramach darowizny na cele kultu religijnego, a nasz dochód z pracy wyniósł 55.000 zł.

Czy w takiej sytuacji całą kwotę – zarówno z darowizny na cele kultu religijnego, jak i przekazanej krwi – będziemy mogli odliczyć od dochodu?

Nie, ponieważ łączna wartość przekazanych darowizn wyniosła 3.780 zł (780 zł + 3.000 zł) i tym samym przekroczyła 6 proc. naszego dochodu, czyli 3.300 zł (6 proc. z 55.000 zł). W takiej sytuacji mamy prawo pomniejszyć swój dochód do opodatkowania wyłącznie do wysokości limitu, czyli o kwotę 3.300 zł. Oznacza to, że dostaniemy zwrot  lub pomniejszymy należny podatek o 594 zł.

Pozostała część kwoty, czyli 480 zł (3.780 zł - 3.300 zł = 480 zł), nie zostanie odliczona od dochodu. Nie będzie można również odliczyć jej w zeznaniu podatkowym w przyszłym roku. Jest jednak sposób, by nadwyżka ponad 6 proc. dochodu nie przepadła. Nie wszyscy jednak z niego skorzystają.

 

Składasz dwa PIT-y, zyskasz więcej

Jeżeli mamy obowiązek złożenia dwóch zeznań, np. PIT-37 (rozliczenie zarobków z etatu) i PIT-28 (m.in. najem prywatny), część darowizny można odliczyć w jednym zeznaniu od przychodu (PIT-28), a część w drugim od dochodu (PIT- 37). Ważne jest, by tej samej kwoty nie odliczyć dwukrotnie.

Warto zaznaczyć, że termin na złożenie PIT-28 mija 31 stycznia.

Ile maksymalnie za krew i osocze?

Zanim to wyliczymy, trzeba wspomnieć o drugim limicie przy rozliczaniu omawianej ulgi. Tym razem nie chodzi o ograniczenia ustawowe, lecz biologiczne.

Dawca może jednorazowo oddać 450 ml krwi, przy czym od mężczyzn nie może być ona pobierana częściej niż 6 razy w roku, a od kobiet nie częściej niż 4 razy w roku. Przerwa pomiędzy pobraniami nie może ponadto być krótsza niż 8 tygodni.

Wynika z tego, że mężczyźni oddadzą w ciągu roku maksymalnie 2,7 litra krwi, a kobiety 1,8 litra krwi. Korzystając z omawianej ulgi będą mogli zatem odliczyć odpowiednio do 351 zł (2,7 litra x 130 zł) i 234 zł (1,8 litra x 130 zł) z tytułu oddanej krwi.

Więcej możemy oddać osocza – w ciągu roku nawet 25 litrów. Oznacza to, że odliczenie z tego tytułu może sięgnąć nawet 3.250 zł (25 litrów x 130 zł). 

Honorowy dawca krwi, w zależności od płci, może zatem w PIT za rok 2013 – z tytułu ulgi na krew –odliczyć maksymalnie kwotę 3.601 zł (mężczyźni) bądź 3.484 zł (kobiety).

Przykładowo mężczyzna, który rozlicza się na PIT-37 skorzysta z pełnego odliczenia przy dochodzie nie niższym niż 60.017 zł. Taki dochód mieści się w skali 18 proc., więc zyska na krwi i osoczu 648,18 zł (3.601 zł x 18 proc.).

Chcesz ulgi? Musisz mieć dokumenty

Aby dokonać odliczenia należy posiadać zaświadczenie z punktu krwiodawstwa o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników. Zaświadczenia tego nie należy dołączać do zeznania.

Trzeba je jednak przechowywać do momentu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, czyli przez co najmniej 5 lat licząc od końca roku, w którym się rozliczamy. W tym okresie urząd skarbowy może skontrolować, czy mieliśmy prawo do ulgi.

Korzystając z omawianej preferencji musimy dołączyć do zeznania podatkowego wypełniony załącznik PIT/O.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Re: PIT 2013. Ulga na krew. Sprawdź, ile możesz zyskać

Lolulek90

25.2.2014 22:9:2

Re: PIT 2013. Ulga na krew. Sprawdź, ile możesz zyskać

Myślę, że nie trzeba was zachęcać jakoś szczególnie do przekazania swojego 1%? Jeśli wciąż nie wybraliście godnej fundacji, której powierzylibyście swój procent zachęcam was do zajrzenia na stronę: pomocdzieciom.eu. Jest to organizacja pożytku publicznego stworzona przed laty przez rodziców, która wspomaga chore dzieciaki w powrocie do zdrowia. Pomoc się liczy moi drodzy! KRS 0000140007

Re: PIT 2013. Ulga na krew. Sprawdź, ile możesz zyskać

gość

13.2.2014 17:11:53

Re: PIT 2013. Ulga na krew. Sprawdź, ile możesz zyskać

Bardzo dobrze,że można skorzystać z takiej ulgi podatkowej. To jest mądry przepis, dodatkowo nobilitujący to szlachetne zajęcie.

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY