Unijne konsultacje dot. zmiany załącznika nr III dyrektywy Hałas na zewnątrz 2000/14/WE

Unijne konsultacje 

Komisja Europejska na swojej stronie internetowej rozpoczęła konsultacje publiczne dotyczące rewizji załącznika nr III do dyrektywy 2000/14/WE (Hałas na zewnątrz) o zbliżeniu przepisów prawnych Państw Członkowskich dotyczących emisji hałasu do otoczenia przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń.

Załącznik nr III dotyczy metod pomiaru hałasu przenoszonego przez powietrze, emitowanego przez urządzenia do użytku w przestrzeni otwartej.

Inicjatywa ta umożliwi dostosowanie do postępu technicznego metod pomiaru hałasu emitowanego przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń (urządzenia do czyszczenia, sprzęt budowlany, sprzęt ogrodniczy, urządzenia do zbiórki i recyklingu odpadów, urządzenia do produkcji energii elektrycznej itp.).

Zainteresowane Strony są proszone o wyrażenie swojej opinii poprzez wypełnienie ankiety na stronie KE: wersja w jęz. polskim lub wersja w jęz. angielskim.

Proces konsultacji zakończy się 2 czerwca 2023 r. o północy czasu brukselskiego.

Porady prawne

Informacje o dyrektywie ws. emisji hałasu przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń

Dyrektywa 2000/14/WE dotyczy emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń.

Dyrektywa 2000/14/WE w wersjach pierwotnie opublikowanej oraz skonsolidowanej dostępna jest w bazie aktów prawnych Unii Europejskiej Eur-Lex:

Rozporządzenie krajowe wdrażające dyrektywę 2000/14/WE oraz zmiany rozporządzenia krajowego można pobrać z bazy aktów prawnych Sejmu:

Rozporządzenie krajowe wdrażające dyrektywę 2000/14/WE powinno być czytane łącznie ustawą o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2021 r. poz. 1344), zmienioną ustawą o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 974), które można pobrać z bazy aktów prawnych Sejmu.  

Przepisy unijne wynikające z dyrektywy 2000/14/WE określają tzw. wymagania zasadnicze dla przedmiotowych urządzeń. Niemniej konkretny produkt może podlegać przepisom nawet kilku aktówe prawnych dot. bezpieczeństwa wyrobów.

W dniu 26 lipca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie 2019/1243, którego przepisy umożliwiają KE w ramach tzw.  procedury regulacyjnej z zastrzeżeniem, wydawanie w zakresie dyrektywy 2000/14/WE aktów delegowanych. Ww. przepisy opublikowano w Dzienniku Urzędowym UE (nr OJ L 198, 25.7.2019, str. 241: zob. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/1243/oj).

Rewizja dyrektywy 2000/14//WE - OND (Outdoor Noise Directive)

Uprzejmie informujemy o rozpoczętej przez Komisję Europejską procedurze rewizji (zmiany) dyrektywy "hałas na zewnątrz".

KE przygotowała już Ocenę Skutków Regulacji do pobrania  (PDF 67 KB)

Konsultacje ws. OSR trwały w dniach 27 listopada - 25 grudnia 2017 r. Wybrana przez KE firma ODELIA przyogtowała Ocenę Skutków Regulacji. Obecnie KE przygotowuje propozycje zmian (będą znane do końca stycznia 2019 r.).

Historię dotychczas prowadzonych zmian można znaleźć tu.

Preferowane rozwiązanie dotyczy nałożenia na dyrektywę Nowych Ram Legislacyjnych z Decyzji WE 768/2008 (z ang. NLF - jak to już uczyniono dla innych dyrektyw nowego podejścia). Druga z rozważanych zmian dotyczy ewentualnych przesunięć niektórych urządzeń pomiędzy art. 12 i 13 dotychczasowej dyrektywy 2000/14/WE.

Unijne konsultacje dot. zmiany załącznika nr III dyrektywy 2000/14/WE Hałas na zewnątrz

Komisja Europejska na swojej stronie internetowej rozpoczęła konsultacje publiczne dotyczące rewizji załącznika nr III do dyrektywy 2000/14/WE (Hałas na zewnątrz) o zbliżeniu przepisów prawnych Państw Członkowskich dotyczących emisji hałasu do otoczenia przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń. Załącznik nr III dotyczy metod pomiaru hałasu przenoszonego przez powietrze, emitowanego przez urządzenia do użytku w przestrzeni otwartej.

Inicjatywa ta umożliwi dostosowanie do postępu technicznego metod pomiaru hałasu emitowanego przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń (urządzenia do czyszczenia, sprzęt budowlany, sprzęt ogrodniczy, urządzenia do zbiórki i recyklingu odpadów, urządzenia do produkcji energii elektrycznej itp.).

Zainteresowane Strony są proszone o wyrażenie swojej opinii poprzez wypełnienie ankiety na stronie KE: wersja w jęz. polskim lub wersja w jęz. angielskim.

Proces konsultacji zakończy się 2 czerwca 2023 r. o północy czasu brukselskiego.

Odnośniki

Strona Komisji Europejskiej (KE) poświęcona dyrektywie 2000/14/WE, z której można pobrać m.in. wytyczne. Wytyczne nie są prawnie wiążące.

Strona Komisji Europejskiej (KE) - baza nando, zawierająca informacje o jednostkach notyfikowanych do aktów unijnych.

Materiały: 

Porady prawne

Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika