e-prawnik.pl Porady prawne

Postępowanie podatkowe

Więcej zaufania do przedsiębiorców!

21.10.2008

Krajowa Izba Gospodarcza pozytywnie ocenia szybkie rozpoczęcie prac parlamentarnych nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja ta wprowadza do Ordynacji podatkowej przepisy długo oczekiwane i postulowane przez przedsiębiorców. Najważniejsze wydaje się nam zapisanie, że decyzja podatkowa nie podlega wykonaniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia w postępowaniu podatkowym, a w przypadku zgłoszenia pozwu - do czasu uprawomocnienia się orzeczenia sądu administracyjnego.

„Mam nadzieję, że wyjątkiem organy podatkowe pierwszej instancji (urzędy skarbowe) nie będą nadużywały uprawnienia do nadawania decyzji podatkowej rygoru natychmiastowej wykonalności w sytuacji, gdy stwierdzi, że zachodzi podejrzenie wybywania się majątku przez podatnika" - mówi Andrzej Arendarski Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Wiceprezes Eurochambres. Zdaniem ekspertów Krajowej Izby Gospodarczej dopuszczenie rygoru natychmiastowej wykonalności jest zasadne tylko w przypadku gdy podmiot, którego dotyczy decyzja, znajdzie się w stanie upadłości.

Przedsiębiorcy zrzeszeni w KIG nie chcieliby, aby wskutek często błędnych i uznaniowych decyzji urzędników powtórzyły się przypadki podobne do słynnych spraw Optimusa i JTT Komputer.

Projekt nowelizacji zawiera także szereg innych przepisów, które mają pełne poparcie Krajowej Izby Gospodarczej, tj:

  • wprowadzenie obowiązku informowania przedsiębiorcy z 7-dniowym wyprzedzeniem o zamiarze kontroli podatkowej,
  • zniesienie odpowiedzialność wspólnika za osobiste zobowiązania podatkowe pozostałych wspólników, wynikające z działalności spółki,
  • wprowadzenie dla komorników opłaty za udostępniania informacji podatkowych.

Krajowa Izba Gospodarcza pragnie podziękować Panu Ministrowi Adamowi Szejnfeldowi za zaangażowanie w tworzeniu tej istotnej dla przedsiębiorców nowelizacji. Bez tego zaangażowania niemożliwe byłoby uzgodnienie w ramach Rządu porozumienia z Ministerstwem Finansów.

Oczekujemy, że przedstawiony przez Rząd projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej, z uwagi na jego istotność dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, spotka się z pełnym poparciem wszystkim klubów parlamentarnych.

Źródło: www.kig.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ