Większa ochrona praw konsumenta

Sejm – po głosowaniu nad poprawkami Senatu – ostatecznie przyjął przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawę dotyczącą praw konsumenta. Nowe przepisy skuteczniej dbają o te prawa, np. gdy towar czy usługa cyfrowa, z jakiej konsument korzysta, są niezgodne z zawartą z kontrahentem umową.

Porady prawne

Co regulują nowe przepisy?

Ustawa reguluje uprawnienia konsumentów z tytułu rękojmi za wady towarów oraz zapewnia analogiczną ochronę w przypadku treści i usług cyfrowych. Jest wprowadzeniem do polskiego prawa dyrektyw unijnych. Ale w uchwalonych przez Sejm przepisach - tam, gdzie było to możliwe - przewidziano wyższy poziom ochrony konsumenta niż ten zawarty w dyrektywach.

Dzięki nowym regulacjom konsument będzie mógł żądać usunięcia wad usług cyfrowych, takich jak filmy i transmisje sportowe oglądane na odpłatnych internetowych platformach, kursy językowe i treningi sportowe online czy abonamenty z dostępem do prasy internetowej.

W razie wystąpienia usterek, np. podczas transmisji wydarzenia sportowego, konsumenci będą mogli je reklamować w sposób analogiczny jak fizyczne towary. A jeżeli usunięcie wady lub wymiana będą nieskuteczne, może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.

Z roku do dwóch lat wydłużono czas, w którym można zgłosić, że towar był wadliwy już w chwili dostawy do klienta. Usunięto też możliwość skrócenia okresu rękojmi towarów używanych.

Wydłużono termin przedawnienia roszczeń konsumenta, gdy może on skierować sprawę do sądu przeciwko przedsiębiorcy, jeśli ten sprzedał mu wadliwy towar. Będzie to możliwe w ciągu sześciu lat. To ważne w przypadku, gdyby przedsiębiorca długo negował wadliwość towaru i przeciągał procedurę reklamacyjną.

 Ustawa o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe implementuje regulacje dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, zmieniającej rozporządzenie (UE) 2017/2394 oraz dyrektywę 2009/22/WE oraz uchylającej dyrektywę 1999/44/WE, celem ustanowienia wspólnych przepisów dotyczących niektórych wymagań w odniesieniu do umów zawartych między przedsiębiorcami a konsumentami o dostarczanie treści cyfrowych lub usług cyfrowych oraz umów sprzedaży zawartych między sprzedawcą a konsumentem.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Nowe regulacje będą obowiązywały od 1 stycznia 2023 r. 


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika