Pozostałe

Współpraca dotycząca restytucji dóbr kultury

Rozporządzenie w sprawie współpracy dotyczącej restytucji dóbr kultury

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie współpracy dotyczącej restytucji dóbr kultury, w tym zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych z naruszeniem prawa z terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, przygotowane przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Co przewidziano?

Rozporządzenie ma zapewnić prawidłową współpracę i koordynację działań związanych z restytucją (odzyskiwaniem) dóbr kultury.

W rozporządzeniu zapisano m.in., że organy i podmioty współpracujące z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego w sprawach restytucji dóbr kultury (czyli inni członkowie Rady Ministrów, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie, prokuratura, Policja, Krajowa Administracja Skarbowa oraz Straż Graniczna) będą wskazywać mu jednostki, komórki organizacyjne oraz upoważnionych funkcjonariuszy lub pracowników, którzy będą działać bezpośrednio z komórką organizacyjną ministra, realizującą zadania związane z restytucją dóbr kultury.

W celu odzyskania konkretnego dobra kultury przewidziano możliwość powoływania grup zadaniowych, w skład których wchodziliby wyznaczeni na wniosek ministra kultury i dziedzictwa narodowego przedstawiciele poszczególnych podmiotów oraz organów współpracujących.

W rozporządzeniu wskazano m.in., że Policja ma zapewniać asystę osobom wyznaczonym przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego do przeprowadzenia oględzin dobra kultury objętego restytucją lub uczestniczącym w czynnościach zabezpieczenia tego dobra, w przypadku zagrożenia ich bezpieczeństwa lub obawy ukrycia, uszkodzenia albo zniszczenia dobra kultury. Policja ma również zapewnić wsparcie, jeżeli chodzi o ochronę przemieszczania się na terytorium Polski dóbr kultury odzyskanych w ramach restytucji.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Rozporządzenie wejdzie w życie następnego dnia po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: