Spółdzielnia

Wycofanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Prezentujemy komunikat Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie wycofania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych:

"Rzecznik Praw Obywatelskich podjął decyzję o wycofaniu w całości wniosku z dnia 10 stycznia 2008 r. o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP przepisów art. 8¹ ust. 3, art. 8² ust. 2, 3 i 4 oraz art. 8³ ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz art. 12 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Wniósł także o umorzenie postępowania na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

Decydując się na ten krok, Rzecznik wziął pod uwagę krytyczną opinię Prokuratora Generalnego wobec części tego wniosku, jak również liczne listy od obywateli, którzy wyrażali obawy w związku z możliwością zakwestionowania konstytucyjności obecnych regulacji. Dodatkowym argumentem była zlecona przez biuro RPO opinia prof. Andrzeja Mączyńskiego, eksperta w zakresie prawa mieszkaniowego, uznającego również skierowanie obecnie wniosku do Trybunału za niecelowe i skłaniającego się raczej do uregulowania istniejących problemów poprzez nowe inicjatywy ustawodawcze."

- Pismo procesowe RPO do TK w sprawie wycofania wniosku dotyczącego ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych - 23 października 2008 r. 

- Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych - 23 października 2008 r.  

Źródło: www.rpo.gov.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: