Pozostałe

Wypadek na wakacjach. Jak leczyć się najtaniej?

Strona 1 z 5

Przed podróżą po Europie wyrób Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego za darmo.

Karta uprawni nas do leczenia w publicznych ośrodkach zdrowia na terenie 32 państw w Europie. Aby ją zdobyć wystarczy przejść się do wojewódzkiego oddziału NFZ. Nie musi to być oddział właściwy ze względu na nasze miejsce zamieszkania, lecz dowolny na terenie całego kraju.

- Jeśli przyjdziemy osobiście, to kartę dostaniemy od ręki – zapewnia w rozmowie z e-prawnik.pl pracownik mazowieckiego oddziału NFZ. Na miejscu dostaniemy wniosek do wypełnienia.

Wnioskodawca, dla którego OW NFZ nie może potwierdzić faktu posiadania prawa do świadczeń na koszt NFZ, w celu uzyskania EKUZ powinien okazać przy składaniu wniosku dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne w NFZ np. zaświadczenie ZUS RMUA (uzyskane od pracodawcy), legitymację emeryta lub rencisty czy zaświadczenie wydane bezrobotnemu przez urząd pracy. Niepracujący student, który ukończył 26 lat, powinien natomiast zabrać z sobą aktualną informację o składce zdrowotnej opłaconej przez uczelnię.

Nie masz czasu? Załatw sprawę on-line

Wniosek o wydanie karty możemy złożyć również na odległość – e-mailem, pocztą tradycyjną lub faksem. Wysyłając go na jeden z takich sposobów zaznaczamy w nim, czy kartę odbierzemy osobiście, czy urzędnik ma przesłać ją pocztą. Trzeba pamiętać, by dołączyć do wniosku kopię dowodu osobistego oraz ubezpieczenia.

W przypadku przesłania wniosku faksem ważne jest, by złożony na nim podpis był czytelny i pozwalał na identyfikację. Wniosek podpisujemy więc imieniem i nazwiskiem, niedopuszczalna jest np. parafka. W przypadku, gdy wniosek został przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej, a brak jest podpisu na wniosku, kartę możemy odebrać wyłącznie osobiście.

POBIERZ WNIOSEK O WYDANIE KARTY EKUZ

Możliwe jest również złożenie wniosku i odebranie karty przez kogoś z rodziny. W takim przypadku trzeba przygotować upoważnienie. Nie jest ono wymagane w  przypadku niepełnoletnich dzieci oraz współmałżonków.

Do czego uprawnia karta EKUZ?

Musimy pamiętać, że na podstawie karty przysługują nam świadczenia w zakresie niezbędnym z medycznego punktu widzenia – czyli takie, których nieprzeprowadzenie wiązałaby się z powrotem do Polski w celu leczenia.

EKUZ uprawnia do leczenia w państwach UE lub EFTA (Islandia, Norwegia, Szwajcaria, Liechtenstein)

O tym, czy dany uraz lub choroba zostaną uznane za takie świadczenie, zdecyduje za każdym razem lekarz, do którego się zgłosimy. Weźmie on pod uwagę np. to, ile czasu zostało nam do końca urlopu i powrotu do Polski.

Po drugie posiadając kartę będziemy traktowani na wakacjach tak samo, jak osoba ubezpieczona w kraju do którego pojechaliśmy. Ma to dwie konsekwencje. Po pierwsze za prywatne zabiegi przyjdzie nam zapłacić z własnej kieszeni, po drugie – jeśli w danym kraju trzeba zapłacić np. za wizytę u lekarza w państwowym systemie opieki zdrowotnej, to również będziemy musieli ponieść taki wydatek.

W zależności od kraju opłaty są różne. Zobacz jak wygląda to w wybranych krajach (z poradnika NFZ)

Jak uzyskać opiekę lekarską w Grecji?
Jak uzyskać opiekę lekarską w Hiszpanii?
Jak uzyskać opiekę lekarską w Bułgarii?
Jak uzyskać opiekę lekarską we Włoszech?

Warto wiedzieć:
1. Oddziały Wojewódzkie NFZ zostały wyposażone w specjalne naklejki zawierające skrót EKUZ w alfabecie Braille'a. Na wniosek osoby zainteresowanej będą one umieszczane na rewersie karty w jej prawej górnej części
2. Zawsze woź ze sobą kilka kserokopii EKUZ. W niektórych krajach wymagane jest zostawienie ksera u lekarza.
3. EKUZ nie zapewnia pokrycia kosztów transportu medycznego do Polski
4. Każda osoba ubezpieczona, także członek rodziny, otrzymuje własną Kartę. A zatem, gdy np. na wakacje wyjeżdża czteroosobowa rodzina, każdy jej członek, w tym dzieci, powinien zaopatrzyć się w EKUZ.
5. EKUZ nie daje żadnych uprawnień, jeżeli celem podróży jest odbycie planowego leczenia.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 5)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY