Wyższe dopłaty do oprocentowania kredytów objętych gwarancją FGR

Rolnicy i przetwórcy sektora rolno-spożywczego do końca 2022 r. mogą skorzystać z wyższych dopłat do oprocentowania kredytów objętych gwarancją Funduszu Gwarancji Rolnych.

Porady prawne

Poziom dopłat

Poziom dopłaty został podniesiony z 2 do 5 proc. oprocentowania kredytu w skali roku i przysługuje kredytobiorcom, którzy zawarli umowy po 1 lipca 2022 r. Dopłata dotyczy kredytów obrotowych na utrzymanie płynności finansowej w związku z COVID-19. Dla wcześniej zawartych kredytów nadal obowiązuje stawka dopłat 2 proc.

Informacje o Funduszu Gwarancji Rolnych, w tym o warunkach wsparcia i bankach współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego 

Fundusz Gwarancji Rolnych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako Instytucja Zarządzająca utworzyła Fundusz Gwarancji Rolnych (skrót FGR) na podstawie umowy z podmiotem wdrażającym- Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK).

FGR cel utworzenia- wsparcie gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) w dostępie do finansowania kredytowego poprzez udzielanie gwarancji spłaty kredytów dla banków komercyjnych.

Gwarancja z FGR może zostać udzielona w ramach dwóch poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020:

4.1 „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” dla operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”

lub

4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” dla typu operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”.

Gwarancja ta może zabezpieczyć do 80% kwoty niespłaconego kapitału kredytu inwestycyjnego lub obrotowego udzielonego przez bank kredytujący przedsiębiorcom MŚP działającym w sektorze rolnym. Dodatkowo do kredytów obrotowych  na utrzymanie płynności finansowej w związku z COVID-19 oferowana jest dopłata do oprocentowania w wysokości 5% w skali roku dla kredytów udzielonych od 1 lipca 2022 r., do 30 czerwca 2022 r. dopłata wynosiła 2%.

Fundusz został zasilony kwotą 119 mln euro.

Fundusz Gwarancji Rolnych jest to pierwszy na rynku fundusz gwarancyjny dedykowany dla całego sektora rolnego, tj. zarówno dla przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego, jak i po raz pierwszy dla producentów produkcji podstawowej (rolników). Gwarancja FGR jest dostępna w bankach kredytujących, które podpisały umowę z BGK.

Gwarancją z FGR może zostać objęty:

 • kredyt inwestycyjny;
 • kredyt obrotowy powiązany z inwestycją w ramach PROW 2014-2020;
 • kredyt obrotowy na utrzymanie płynności finansowej w związku z COVID -19 (dopłata do oprocentowania 5% w skali roku dla kredytów udzielonych od 1 lipca 2022 r., 2%  dla kredytów udzielonych do 30 czerwca 2022 r).

O kredyt z gwarancją z Fundusz Gwarancji Rolnych mogą ubiegać się:

 • rolnicy;
 • przetwórcy produktów rolnych;
 • przetwórcy produktów nierolnych.

Podstawowe warunki gwarancji

Zakres gwarancji: do 80% kwoty kredytu.

Wysokość prowizji: 0% kwoty gwarancji.

Okres gwarancji:

 • kredyty obrotowe odnawialne do 39 miesięcy;                                  
 • kredyty obrotowe nieodnawialne do 51 miesięcy;
 • kredyty inwestycyjne: do183 miesiące (rolnicy i przetwórcy produktów rolnych) albo do 120 miesięcy (przetwórcy produktów nierolnych).

Maksymalna kwota gwarancji: 5 mln zł (rolnik) lub 10 mln zł (przetwórca).

Więcej szczegółowych informacji dostępnych jest na stronie BGK:https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/gwarancja-splaty-kredytu-z-fgr/.

Gwarancja FGR dostępna jest w bankach kredytujących, które podpisały umowę z BGK:

 • Alior Bank S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A
 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 • Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
 • BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • mBank S.A.
 • SGB-Bank S.A.
 • Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy
 • Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie

Materiały:


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika