e-prawnik.pl Porady prawne

Zasady ogólne

Procedury udzielania zamówień

Zamawiający i wykonawcy

Protest i odwołanie

Pozostałe

Zamówienia publiczne w orzecznictwie

28.10.2008

Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Zeszyty orzecznicze. Wybrane orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej. Zeszyt nr 1

Prezentujemy Państwu pierwszy egzemplarz publikacji "Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Zeszyty orzecznicze. Wybrane orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej" zawierający usystematyzowany zbiór części orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej.

Pierwszy zeszyt oparto o analizę około 480 orzeczeń wydanych przez Izbę w okresie od grudnia 2007 r. do końca kwietnia 2008 r. Duża część wybranych tez orzeczniczych dotyczy najczęściej poruszanych w odwołaniach kwestii jak opis oraz ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, żądanie dokumentów oraz weryfikacja na ich podstawie speΠniania warunków. Zbiór zawiera również zestaw tez orzeczniczych dotyczących przesłanek odrzucenia oferty, w szczególności liczne jest orzecznictwo poświęcone niezgodności oferty z treścią specyfikacji. (ze wstępu publikacji)

Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Zeszyty orzecznicze. Wybrane orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej. Zeszyt nr 1. (plik na serwerze ftp w formacie zip)

Źródło: www.uzp.gov.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ