Zasady pierwszeństwa na przejazdach rowerowych bez zmian

Co się zmieniło?

Informacja o tym, że Ministerstwo Infrastruktury „po cichu odebrało rowerzystom pierwszeństwo przed przejazdami rowerowymi”, która pojawiła się w mediach, jest -  jego zdaniem - całkowicie nieprawdziwa. Zmiana przepisów, która odbyła się z zachowaniem zasad procesu legislacyjnego, miała na celu zapewnienie zgodności rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych z ustawą - Prawo o ruchu drogowym, która jest aktem prawnym wyższego rzędu. Nowelizacja w zakresie paragrafu 47 ust. 4 tego rozporządzenia nastąpiła wskutek uwag Rządowego Centrum Legislacji, przeszła konsultacje publiczne oraz uzyskała akceptację Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Na każdym etapie prac projekt zmiany przepisów był dostępny na stronie Rządowego Centrum legislacji.

Porady prawne

Przed zmianą rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych kierujący pojazdem zbliżający się do przejazdu rowerowego był obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo rowerzystów znajdujących się na przejeździe lub na niego wjeżdżających. Obecnie, w myśl przepisów ustawowych, kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego oraz osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, znajdującym się na przejeździe.

Ujęte w ustawie - Prawo o ruchu drogowym określenie „szczególna ostrożność” polega na upewnieniu się, czy można bezpiecznie przejechać przejazd dla rowerzystów bez narażania na niebezpieczeństwo kierujących rowerami, tj. bez spowodowania zagrożenia. Innymi słowy, kierujący pojazdem musi być na tyle uważny, by zdążyć zatrzymać pojazd, jeśli kontynuowanie ruchu stwarzałoby zagrożenie dla innego uczestnika ruchu drogowego.

Zmiana ta nie doprowadziła zatem do odebrania rowerzystom i uczestnikom ruchu drogowego poruszających się przy pomocy UTO pierwszeństwa podczas wjeżdżania na przejazd rowerowy. Zarówno obecnie, jak i przed zmianą przepisów, użytkownicy ci nie mieli pierwszeństwa podczas wjeżdżania na przejazd rowerowy. 

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach

Ministerstwo Infrastruktury twierdzi, że podejmuje szerokie działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach. Działania te opierają się m.in. na budowie i modernizacji bezpiecznej infrastruktury drogowej. Od 2016 r. oddaliśmy do ruchu ponad 1940 km nowoczesnych i bezpiecznych autostrad, dróg ekspresowych, dróg krajowych i obwodnic. Ponadto wspieramy samorządy w budowie, przebudowie i modernizacji dróg lokalnych. Kolejnym elementem są działania legislacyjne na rzecz ograniczenia najbardziej tragicznych w skutkach zachowań uczestników ruchu drogowego, jakimi są drastyczne przekraczanie dopuszczalnej prędkości, nieprawidłowe wyprzedanie czy jazda pod wpływem alkoholu lub środków podobnie działających. Zmiany prawne, zainicjowane i wprowadzone przez MI, przyczyniają się do sukcesywnej poprawy stanu bezpieczeństwa na polskich drogach. Tylko w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy tego roku nastąpił spadek liczby ofiar na polskich drogach o 12 proc. w stosunku do 2021 r.


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika