Weterani zwolnieni z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

Celem nowelizacji przepisów jest wsparcie członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa przewiduje możliwość zwolnienia członków Korpusu z ponoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej z urzędu albo na wniosek, w części lub całkowicie. 

Jakie zmiany wprowadzono dla weteranów?

Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej ma na celu wsparcie członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, którzy z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, i przebywają w domu pomocy społecznej bądź ubiegają się o przyjęcie do niego. Przewidziano możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia członków korpusu z ponoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej z urzędu albo na wniosek.

Nowelizacja wprowadza do ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej samodzielną podstawę prawną, umożliwiającą zwolnienie członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej z obowiązku wnoszenia przez nich opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.

Porady prawne

Zwolnienie tej grupy osób z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej następowało będzie po złożeniu wniosku lub z urzędu (co nie było możliwe na podstawie obowiązujących dotąd art. 64 i 64a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Przyjęta regulacja ma zastosowanie do członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Zmiana dotyczy szerokiej grupy osób posiadających uprawnienia kombatanckie z różnych tytułów, a wchodzących w skład Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, jako honorowej wspólnoty żołnierskiej.

Przy podejmowaniu decyzji o całkowitym albo częściowym zwolnieniu członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej z opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej albo odmowie zwolnienia, organ pomocy społecznej będzie miał możliwość wzięcia pod uwagę sytuacji finansowej gminy.

Ustawa zawiera odpowiednie regulacje dotyczące stosowania zwolnień z odpłatności członków Korpusu w domach pomocy społecznej prowadzonych przez podmioty niepubliczne.

Nowelizacja określa także katalog dokumentów uprawniających do ubiegania się o zwolnienie z ponoszonych opłat. Są to: decyzja o przyznaniu uprawnień kombatanckich, zaświadczenie o uprawnieniach kombatanckich bądź legitymacja członka Korpusu.

Od kiedy nowe przepisy obowiązują?

Ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 9 listopada br.

Nowelizacja zawiera także przepis przejściowy, który zakłada, że nowa podstawa prawna, czyli art. 64b, będzie miała zastosowanie również do członków Korpusu, którzy złożyli wnioski o zwolnienie na podstawie aktualnie obowiązującego art. 64 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a organ nie wydał jeszcze decyzji.

 


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika