Zmiany dla rodzin

„Dobry start” wkrótce online, zmiany w funduszu alimentacyjnym – na ostatnim posiedzeniu Sejm zajmował się tematami ważnymi dla rodzin. Wyjaśniamy, co się zmieni w najbliższym czasie i jak skorzystają na tym wszyscy – a zwłaszcza rodziny.

Polityka prorodzinna to wsparcie na wielu płaszczyznach i w wielu obszarach. Podczas czwartkowego posiedzenia Sejm zajmował się zmianami dotyczącymi m.in. programu „Dobry start” i funduszu alimentacyjnego.

Porady prawne

„Dobry start”

Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie „Dobrego startu” oznacza przede wszystkim przeniesienie zadania realizacji programu na Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zmiany obejmują także formę składania wniosków o świadczenie. Wkrótce będzie to możliwe wyłącznie online. Jak tłumaczy minister Maląg, rodzice i opiekunowie już dzisiaj w zdecydowanej większości korzystają w tym celu z internetu. W 2018 r. wnioski złożone online stanowiły niespełna 50 proc., w roku 2020 – już ponad 70 proc.

Fundusz alimentacyjny

Przyjęta przez Sejm nowelizacja dotycząca świadczeń z funduszu alimentacyjnego oznacza wprowadzenie stałego mechanizmu wzrostu kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Co trzy lata kwota ta będzie zwiększała się o wskaźnik waloryzacji (procentowy skumulowany wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę). Pierwsza waloryzacja na nowych zasadach zostanie przeprowadzona w 2023 r.

Dodatkowo doprecyzowano sposób wyłączenia trzynastej emerytury przyznanej w 2019 r. z dochodu uprawniającego do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wprowadzona została także możliwość samodzielnego pozyskiwania przez gminy danych podatkowych z Ministerstwa Finansów. Chodzi o ustalenie dochodu dotyczącego działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dotyczy to także – zwolnionego z opodatkowania – przychodu osób w wieku do ukończenia 26 lat.

W nowelizacji znalazły się również rozwiązania służące przyspieszeniu załatwiania przez wojewodów spraw o świadczenie wychowawcze i świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Dodatkowo obniżenie wynagrodzenia, czyli dochodu z powodu COVID-19 będzie uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 2021-2022. Utrata dodatku solidarnościowego będzie uwzględniana także przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 2021-2022.

Z kolei informacje o długach dłużników alimentacyjnych nie będą usuwane z Biur Informacji Gospodarczej do czasu spłacenia przez nich długu wobec Skarbu Państwa.


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika