Zmiany w CIT w konsultacjach publicznych

28 czerwca br. Ministerstwo Finansów skierowało do uzgodnień i konsultacji publicznych projekt zmian w CIT. Na zgłaszanie uwag jest 14 dni.

Projekt MF

28 czerwca 2022 r. Ministerstwo Finansów skierowało do uzgodnień i konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, z terminem 14 dni na zgłaszanie uwag.

Porady prawne

Co przewiduje projekt?

Projekt przewiduje m.in. następujące rozwiązania:

 • modyfikację i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym;
 • uchylenie przepisów o tzw. „ukrytej dywidendzie”;
 • zmianę przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych (CFC);
 • zmianę przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów;
 • uchylenie niektórych obowiązków płatników w zakresie opodatkowania u źródła odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych oraz uelastycznienie konstrukcji oświadczenia płatnika wyłączającego obowiązek stosowania mechanizmu pay & refund;
 • zmiany w rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych;
 • zmiany w przepisach dotyczących ulgi na dokonanie pierwszej oferty publicznej;
 • uproszczenie przepisów o tzw. "uldze na złe długi";
 • zmianę przepisów dotyczących polskiej spółki holdingowej (PSH);
 • zmianę przepisów dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek;
 • zmianę przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. transakcji rajowych;
 • doprecyzowanie obowiązku przekazywania do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego informacji o umowach z nierezydentami, w przypadku obowiązku składania informacji o cenach transferowych;
 • zmiana przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej poprzez uregulowanie sytuacji, gdy ubezpieczony przedsiębiorca (ryczałtowiec) nie przekaże do ZUS informacji o miesięcznym przychodzie z działalności gospodarczej;
 • doprecyzowanie przepisów dotyczących rozliczania strat przez spółki tworzące podatkowe grupy kapitałowe (PGK).

Projekt wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny:https://legislacja.gov.pl/projekt/12361255


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika