Zmiany w prawie 2012

1 stycznia to nie tylko początek Nowego Roku ale także dzień w którym zazwyczaj wchodzi w życie wiele zmian w przepisach. Nie będzie inaczej i w 2012 roku. Kontynuujemy przegląd najistotniejszych zmian.

Większa ochrona zwierząt


Ustawodawca wprowadza daleko idące zmiany, które mają zapewnić większe bezpieczeństwo zwierzętom i ograniczyć ich bezdomność. Sprecyzowano, budzące wątpliwości interpretacyjne, pojęcie znęcania się, którym uznano:

 • utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji,
 • trzymanie zwierząt innych niż gospodarskie na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu,
 • używanie do pracy, albo w celach sportowych lub rozrywkowych zwierząt chorych, a także zbyt młodych lub starych oraz zmuszanie ich do czynności, których wykonywanie może spowodować ból,
 • zoofilię.


Wprowadzono także zakaz sprzedawania zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach oraz zakaz rozmnażania psów i kotów w celach handlowych, poza hodowlą zwierząt zarejestrowanych w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów.


Zmianom w ustawie o ochronie zwierząt poświęcimy także odrębny artykuł.


Większe szanse na zatrudnienie dla niepełnosprawnych rencistów


Od 2012 roku będą oni mogli bez z utraty prawa do renty socjalnej zarobić 70% średniej krajowej a nie jak dotychczas najmniej ze wszystkich grup uprawnionych do rent i emerytur tj. 30% średniej krajowej.


Łatwiejsze wykonanie kar pozbawienia wolności na podstawie orzeczeń sądów państw UE


Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego przekazuje obowiązek wykonania obcych orzeczeń sądom okręgowym, co ma przyspieszyć znacząco postępowanie. Sąd ten nie tylko będzie rozstrzygał o wykonaniu orzeczenia ale także będzie mógł się zwrócić do sądu zagranicznego który wydawał orzeczenie, o przekazanie go do wykonania w Polsce.

Sąd polski będzie również właściwy do wydawania opinii, czy wykonanie kary w Polsce będzie korzystniejsze dla skazanego.

Wejście w życie zmian ma przyspieszyć procedurę – która aktualnie jest dość skomplikowana i długotrwała.


Szybsze zakładanie spółek z o. o. - S24


Od 1 stycznia będzie możliwe założenie spółki z o. o. w tzw procedurze S24 – czyli w ciągu 24 godzin od dnia złożenia wniosku o jej założenie drogą elektroniczną. Aby jednak móc założyć w ten sposób spółkę, konieczne będzie skorzystanie z uniwersalnego - ustawowego wzorca umowy spółki.

Umowa spółki z o. o. oparta o wzorzec będzie zawierana poprzez wprowadzanie niezbędnych danych i złożenie podpisów w specjalnym systemie informatycznym. Zawarcie umowy nie będzie więc wymagało formy notarialnej ani podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnych kwalifikowanych certyfikatów.

Co istotne, w chwili rejestracji spółka nie będzie musiała mieć pokrytego kapitału zakładowego – ten musi być jednak uzupełniony w terminie 7 dni od dnia rejestracji w KRS. Do tego czasu zarówno w rejestrze jak i we wszelkich informacjach o spółce okoliczność braku pokrycia kapitału zakładowego będzie musiała być podawana.

Oczywiście spółka z o. o. będzie mogła zmieniać swój kształt, jednakże będzie to mogło mieć miejsce po rejestracji elektronicznej i będzie dokonywane już w sposób tradycyjny – S24 ma tylko przyspieszyć rejestrację spółek z o. o.

Postępowanie w sprawie nieletnich

Nowelizacja ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich uszczegółowiono zasady nadzoru kuratorów nad nieletnimi - kontrolowanie zachowania nieletniego, odwiedzanie osób, których dotyczy postępowanie, w ich domach oraz przeprowadzanie wywiadów środowiskowych. Kurator może także zobowiązać nieletniego do poddania się badaniu, jeśli jego zachowanie wskazywałoby, że jest on pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Zmiana wprowadzi także możliwość umieszczania nieletnich w hostelach - zarówno będących częścią zakładu poprawczego, jak i prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Takie postępowanie ma usamodzielnić młodego człowieka, nauczyć funkcjonowania w społeczeństwie, a także zwiększyć odpowiedzialność za własne czyny. Umieszczenie nieletniego w hostelach ma także na celu zapobiegnięcie przed powrotem do środowiska, w którym mógłby powrócić na drogę przestępstwa.

Zmiany wpłyną także na szybkość postępowania w sprawach nieletnich – od 1 stycznia już nie tylko Rodzinne Ośrodki Diagnostyczno – Konsultacyjne będą mogły wydawać opinię na temat nieletniego – takie kompetencje będą miały także inni biegli – co odciąży przeciążone RODK.

e-prawnik.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

malink

30.12.2011 21:38:5

Re: Zmiany w prawie 2012

Mnie dotyczy inna bardzo ważna zmiana. Pracowałam jako ratownik na małym stoku, gdy to nie było jeszcze obligatoryjne. Była fachowa pomoc (moja jako ratownika i instruktorów narciarstwa którzy specjalistycznym sprzętem zwozili poszkodowanych) i rejestr wypadków - właściciele już od kilku lat dbają o bezpieczeństwo na stoku i było wszystko to co teraz jest wymagane. Prawie. Według nowej ustawy ratownik musi mieć kurs z zakresu transportu poszkodowanych, który może organizować tylko GOPR i TOPR - co daje monopolistom prawo dyktowania cen. Teraz GOPR każe sobie płacić blisko 2000 zł za słaby merytorycznie kurs, który praktycznie nic nowego nie wnosi do moich umiejętności i potrzeb na naszym stoku. Nie stać mnie na taki wydatek. A w okolicy nikt nie ma takich uprawnień. Stok jest poza obrębem działalności GOPR i TOPR - czyli oni tez nie będą go zabezpieczać - więc właściciel ma nie lada problem a ja nie mam pracy.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 20.11.2017

  Zmiany w Prawie prasowym dotyczące autoryzacji

  Nowelizacja ustawy o Prawie prasowym dotyczy autoryzowania tekstów przez osoby udzielające informacji. Dziennikarz nie będzie mógł odmówić osobie udzielającej informacji autoryzacji (...)

 • 10.2.2015

  Najważniejsze zmiany w prawie podatkowym 2015

  Prowadzisz firmę? Sprawdź najważniejsze zmiany w prawie podatkowym na 2015 rok. 

 • 28.6.2017

  Zmiany w podatkach samorządowych

  Nowelizacja ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym wprowadza korzystne rozwiązania dla podatników. Ustawa ogranicza zasadę solidarnej odpowiedzialności (...)

 • 16.8.2018

  Polskie Domy Drewniane zaczną działać już wkrótce

  Zmiany w Prawie ochrony środowiska przewidują utworzenie spółki Polskie Domy Drewniane (PDD), która będzie wspierać budownictwo mieszkaniowe w Polsce przy wykorzystaniu technologii energooszczędnego (...)

 • 16.11.2017

  Będą kary za cofanie liczników samochodowych

  Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało zmiany w prawie, które mają ukrócić oszukańczy proceder „przekręcania” liczników w używanych samochodach. Np. za każde (...)