Pozostałe

Pozostałe

Zmiany w Prawie prasowym dotyczące autoryzacji

Nowelizacja ustawy o Prawie prasowym dotyczy autoryzowania tekstów przez osoby udzielające informacji. Dziennikarz nie będzie mógł odmówić osobie udzielającej informacji autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi, o ile nie była ona uprzednio publikowana lub była wygłoszona publicznie. Nowelizacja nakłada ponadto na przedstawicieli mediów obowiązek informowania osób, które udzielają mu informacji o przysługującym im prawie do autoryzacji. Znalazły się w niej też rozwiązania korzystne dla dziennikarzy, a tym samym i czytelników.

Jaki jest cel zmian? 

Głównym celem ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo prasowe jest wykonanie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Wizerkaniuk przeciwko Polsce (skarga nr 18990/05), wydanego w dniu 5 lipca 2011 r. W wyroku tym Trybunał uznał, że polskie regulacje prawne dotyczące autoryzacji, a w szczególności odpowiedzialności karnej za publikację wypowiedzi bez uzyskania autoryzacji, są niezgodne z postanowieniami Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Ponadto w ramach nowelizacji zaproponowano tzw. dekomunizację przepisów ustawy, polegającą na usunięciu z niej nieaktualnej siatki pojęciowej.

Autoryzacja na nowych zasadach

Z uwagi na powyższe, nowelizacja wprowadza po stronie dziennikarza obowiązek poinformowania osoby udzielającej informacji o prawie do autoryzacji oraz udostępnienia jej tekstu dosłownie cytowanej wypowiedzi w celu dokonania autoryzacji. Ustawa określa dokładne terminy na dokonanie autoryzacji, liczone od momentu przekazania tekstu przewidzianego do publikacji, jak również wskazuje, że autoryzacji nie stanowi zaproponowanie przez osobę udzielającą informacji nowych pytań, przekazanie nowych informacji lub odpowiedzi ani zmiana kolejności wypowiedzi w autoryzowanym tekście materiału przewidzianego do publikacji w prasie. W przypadku niedokonania lub odmowy dokonania autoryzacji w określonych terminach, wprowadza się domniemanie autoryzacji bez zastrzeżeń. Równocześnie ustawa przewiduje, że czyn polegający na opublikowaniu wypowiedzi bez umożliwienia osobie udzielającej informacji dokonania jej autoryzacji na ustawowych zasadach, stanowi wykroczenie i podlega karze grzywny. Nie będzie jednak podlegał karze ten, kto opublikuje wypowiedź identyczną z udzieloną przez osobę udzielającą informacji.

W ramach tzw. dekomunizacji przepisów ustawy, nowelizacja dokonuje uaktualnienia terminologii i dostosowania jej do obecnej rzeczywistości.

Kiedy nowe przepisy wchodzą w życie?

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 21.5.2017

  Będą zmiany w Prawie prasowym?

  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo prasowe, przygotowany przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, przewiduje zmiany przepisów dotyczących autoryzacji. Proponowana nowelizacja (...)

 • 11.3.2018

  Nowe przepisy dot. wprowadzania do obrotu niektórych urządzeń?

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności i ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wynika (...)

 • 19.8.2017

  Mandat zapłacisz kartą na Policji

  Nowelizacja ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia pozwoli Policji i innym służbom używanie terminali płatniczych. Dzięki nowym przepisom, ukarany będzie mógł od razu (...)

 • 10.2.2015

  Najważniejsze zmiany w prawie podatkowym 2015

  Prowadzisz firmę? Sprawdź najważniejsze zmiany w prawie podatkowym na 2015 rok. 

 • 13.5.2018

  Propozycje zmian dla podmiotów skupujących mleko

  Dyrektorzy terenowych oddziałów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) będą wymierzali kary pieniężne za nieprzekazanie KOWR informacji miesięcznych o ilości skupionego mleka przez (...)